Google gaat luchtkwaliteit meten met Utrechtse ondersteuning

Foto: UU

Iedereen kent Google Street View en de bijbehorende rondrijdende auto’s met camera’s op het dak. Binnenkort gaan deze auto’s ook de luchtkwaliteit meten, om te beginnen in Kopenhagen. De Universiteit Utrecht is verantwoordelijk voor de technische en wetenschappelijke ondersteuning van het project. “Dit gaat belangrijke data opleveren.”

Het doel van Google Air View is tweeledig. Allereerst zullen vooral wetenschappers en beleidsmakers de data gebruiken. “Wij doen veel onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid” zegt Roel Vermeulen, hoogleraar Milieu-epidemiologie en exposome analyse aan de Universiteit Utrecht. “Het unieke aan dit project is dat we op straatniveau de luchtkwaliteit van een hele stad in kaart kunnen brengen met metingen. Nu gebruiken we daarvoor een beperkt aantal meetpunten en wordt aan de hand van modellen de rest van de vervuiling in de stad berekend. Met Google Air View gaan we ook een daadwerkelijke metingen doen door een hele stad.”
Op termijn zullen ook burgers toegang krijgen tot de meetdata, waardoor zij kunnen zien waar de lucht het schoonst is en waar het viest. Bij een proef in Oakland in de Verenigde Staten bleek een metaalverwerkingsbedrijf een enorme bron van luchtvervuiling – daar stonden iedere dag twintig draaiende vrachtwagens te wachten tot ze hun vracht konden lossen. Een gestandaardiseerd model pikt dat niet op, Google Air View wel.
De twee auto’s worden eerst door Utrechtse onderzoekers uitgerust met de juiste apparatuur. Een normale sensor is gemaakt voor gebruik op één plek. De Universiteit Utrecht heeft veel ervaring met gebruik van mobiele apparatuur en de data die dat oplevert.
Dit najaar zullen de eerste metingen worden gedaan. Ieder traject in Kopenhagen wordt een aantal keren gemeten. Die metingen worden vervolgens door onderzoekers van de Universiteit Utrecht omgezet naar een jaargemiddelde concentratie.
De auto’s zullen de lucht testen op stikstofoxides, fijnstof, roet en ultra fijnstof. Eerst alleen in Kopenhagen, later naar verwachting ook in andere steden in Europa. En dat gaat een schat aan onderzoeksdata opleveren, vertelt Vermeulen. “De ultra fijne deeltjes worden nu nog helemaal niet standaard gemeten, dus dat is sowieso nieuwe informatie. Daarbij wil ik onderzoek doen naar de effecten op de volksgezondheid van lage concentratie luchtvervuiling. Daar is nog niet veel over bekend, maar met de data van Google Air View kunnen we dat veel beter gaan onderzoeken.”
Dit project valt binnen het zogeheten exposome-onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dat onderzoek kijkt naar het totale pakket aan invloeden van buitenaf op de volksgezondheid. Vermeulen: “Van de meeste chronische ziekten is bekend dat genetische aanleg een risicofactor is, maar waarom de een ziek wordt en de ander niet, kunnen we vaak slecht verklaren. Ook niet waarom sommige patiënten baat hebben bij een behandeling en anderen niet. Er mist dus een belangrijk deel van de puzzel om individuele gezondheidsvragen goed te kunnen beantwoorden. Het exposoom is de missing link tussen gen en gezondheid. En luchtvervuiling is daar weer een belangrijk onderdeel van.”
Op 22 juni houdt Roel Vermeulen zijn oratie waarin hij uitgebreid zal vertellen over het exposome en hoe hij dat in kaart gaat brengen.

Reacties

Cookieinstellingen