Bedrijven en overheden in Utrecht aan de slag voor lokale energieopslag

Foto: provincie Utrecht

Bedrijven en overheden gaan in Utrecht samen aan de slag om belemmeringen in Europese regelgeving voor lokale energieopslag weg te nemen. Voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit koppelen zij elektrische auto’s of hergebruikte, losse autoaccu’s aan het lokale energienet. Hiervoor tekent ook provincie Utrecht vandaag in Brussel een zogenoemde Europese Innovatiedeal, met een initiatief in de Utrechtse wijk Lombok als testproject.

De EU-commissarissen Carlos Moedas en Karmenu Vella tekenden deze Innovatiedeal met onder meer de Utrechtse MKB-ondernemer en initiatiefnemer van LomboXnet Robin Berg, de Franse bedrijven Renault en Bouygues, de provincie Utrecht, Franse bewindslieden en de Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Een belangrijke stap, want bestaande regels kunnen het verduurzamen van de economie belemmeren. Bijvoorbeeld omdat ze niet toepasbaar zijn op de nieuwste innovaties of tot extra kosten voor ondernemers leiden.
Daar kan Robin Berg van het betrokken Utrechtse initiatief LomboXnet over mee praten. Hij werkt in de Utrechtse woonwijk Lombok al sinds 2015 aan het inzetten van accu’s als onderdeel van het energienet, voor de opslag van overtollige stroom. De Utrechtse ondernemer en initiatiefnemer licht toe: “Accu’s van elektrische auto’s benutten in het energienet, biedt economische groeikansen en draagt bij aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Deze samenwerking in de Innovatiedeal helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hierin leidend te laten zijn.”
Staatssecretaris Keijzer zegt over het bewonersinitiatief: “Een sprekend voorbeeld van een lokale, innovatieve oplossing voor de wereldwijde uitdagingen om energie en vervoer te verduurzamen. Dat de Europese Commissie juist deze Utrechtse innovatie kiest als test, toont de economische kansen van deze ontwikkeling aan.”
Een manier om het elektriciteitsnet lokaal in balans te houden, is om bij je woning of bedrijf duurzaam opgewekte energie in accu’s op te slaan. Dat is van belang bij schommelingen tussen vraag en aanbod door veel of juist gebrek aan stroom uit zon en wind. Door opslag kunnen consumenten en bedrijven (overtollige) energie uitwisselen voor later gebruik. Hergebruik van accu’s dient te voldoen aan diverse Europese milieuregels. Hierdoor is het op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk om op grote schaal lokaal elektriciteit op te slaan. Ook is er nog geen eenduidige regelgeving voor lokale opslag in het energienet.
Gedeputeerde Pim van den Berg over de Innovatiedeal: “De provincie schept een klimaat voor energietransitie door drempels weg te halen voor kansrijke initiatieven. Dat is goed voor ons milieu en de werkgelegenheid. Doel is een provincie waarin we alleen maar schone energie gebruiken in 2040. De provincie fungeert als een loods waar initiatiefnemers alles kunnen halen wat ze nodig hebben om hun duurzame oplossing succesvol te maken: kennis, contacten en financiering.”

Reacties

article
67547
Bedrijven en overheden gaan in Utrecht samen aan de slag om belemmeringen in Europese regelgeving
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/67547/bedrijven-en-overheden-utrecht-aan-slag-lokale-energieopslag/
2018-03-13T10:57:15+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2018/03/13105637/elektrische_auto_in_laadpaal_voor_school_in_utrechtse_wijk_lombok.jpg
Stadsnieuws