Projectorganisatie Uithoflijn toont nog veel gebreken

Foto: UIthoflijn.nl

De projectorganisatie Uithoflijn toont nog veel gebreken. Zo bestaat er geen eenduidig beeld van de scope en rolverdeling tussen de betrokken partijen zoals de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de projectorganisatie. De afdeling OV van de provincie Utrecht kent momenteel diverse organisatieveranderingen wat zorgt voor onduidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden. En er bestaan verschillen in werk- en denkwijzen tussen projectorganisatie Uithoflijn en de OV-organisatie. Dat zijn enkele conclusies van de in opdracht van de Directieraad Uithoflijn opgestelde auditrapportage.

Terwijl de Uithoflijn een cruciale fase ingaat waarbij de stap naar exploitatie aanstaande is. Om toch de snelheid erin te houden heeft een eind 2017 ingestelde regiegroep een van de auditors, Horvat, gevraagd om een aanzet te geven voor een verbeterplan. Het Utrechts college heeft het concept verbeterplan in de tweede week van januari ontvangen. Het concept wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief verbeterplan.

De auditrapportage doet een aantal aanbevelingen om ‘op een beheerste wijze’ tot een exploitabele Uithoflijn te komen. Zo moeten er één gemeenschappelijk en gedragen einddoel en kernwaarden komen. Dit moet tot stand komen in een ‘benen-op-tafel-sessie’ voor de directieraad van de Uithoflijn en een aantal ‘cruciale spelers in het proces’. Ook moet de werkrelatie tussen gemeente en provincie verbeterd worden. Want er zijn verschillende signalen dat de provincie en gemeente in een moeilijke werkrelatie met dit project bezig zijn.

Reacties

article
67170
De projectorganisatie Uithoflijn toont nog veel gebreken. Zo bestaat er geen eenduidig beeld van de
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/67170/projectorganisatie-uithoflijn-toont-nog-gebreken/
2018-02-03T16:34:35+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2016/10/31131632/csm_Uithoflijn_001_428666731a.jpg
Stadsnieuws