CDA Utrecht lanceert gezinsonderzoek


Foto: Wikimedia Commons

Het CDA-Utrecht heeft vorige week het al eerder aangekondigde gezinsonderzoek gelanceerd. Het onderzoek is te vinden via: www.cda-utrecht.nl/gezinsonderzoek. Door middel van een online enquête wil het CDA de mening van ouders over de gezinsvriendelijkheid van Utrecht te weten komen.

Al eerder kaartte het CDA het probleem van vertrekkende gezinnen uit de stad aan. Uit cijfers van CBS (2016) blijkt dat er vooral jonge gezinnen met kleine kinderen vertrekken uit Utrecht. Tegelijkertijd blijkt uit het zelfde onderzoek van het CBS dat er ook meer gezinnen bijkomen door het grote aantal twintigers en dertigers in de stad dat kinderen krijgt.

Sander van Waveren (CDA): ‘Deze twee ontwikkelingen maken het zo belangrijk dat er nu echt aandacht komt voor gezinnen. Juist nu er meer jonge gezinnen komen door geboorten bij twintigers en dertigers, moet de gemeente Utrecht goed condities voor hen scheppen. Deze gezinnen moeten in Utrecht kunnen blijven wonen, in plaats van dat ze worden verjaagd uit de stad zoals dat nu het geval is.’

In het onderzoek worden stellingen over verschillende thema’s voorgelegd aan ouders van kinderen tussen de nul en achttien jaar. Veiligheid, verkeer, wonen en sport en recreatie zijn de centrale thema’s in het onderzoek. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘De route naar school is veilig genoeg om mijn kinderen alleen naar school te laten fietsen/lopen’, ‘Ik ben tevreden met de school waar mijn kinderen naar toe gaan’ en Vanwege de kinderen heb ik er wel eens over nagedacht om de stad te verlaten’. Aan de hand van het onderzoek moet duidelijk worden wat de grootste bezwaren en pijnpunten zijn voor gezinnen die wonen in Utrecht. Het CDA zal dit gebruiken om nieuwe voorstellen te formuleren om de gezinsvriendelijkheid van de stad te verbeteren.

Sander van Waveren (CDA): ‘We nemen de resultaten van het onderzoek erg serieus. Het CDA zal de resultaten omzetten in concrete voorstellen om zo de positie van de gezinnen in de stad te versterken. Het invullen van de enquête kan dus echt leiden tot verbeteringen.’

De enquête kan worden ingevuld tot en met 20 oktober. Onder de deelnemers van het onderzoek zal een cadeaubon te waarde van €50,- worden verloot.

Reacties