Vijf ondernemers dienen plan in voor Nieuwe Zandpad

Foto: Gemeente Utrecht

Vijf ondernemers hebben naar aanleiding van de uitvraag van de gemeente Utrecht een plan ingediend voor het Nieuwe Zandpad. Dat laat het college aan een brief aan de gemeenteraad weten.

De gemeente had vijf partijen uitgenodigd voor de meervoudige onderhandse aanbesteding. In de zomervakantie hebben zich nog drie partijen gemeld. Van de in totaal acht partijen die belangstelling toonden, hebben vijf partijen daadwerkelijk een plan ingediend.

De aanbesteding kent twee fasen: de selectie- en de gunningsfase. In de selectiefase worden eerste de inschrijvingen beoordeeld op geldigheid en volledigheid en worden uit de inschrijvingen maximaal vier partijen geselecteerd. Deze partijen worden gevraagd deel te nemen aan de gunningsfase. De selectiefase wordt medio oktober afgerond.

In de gunningsfase dienen de geselecteerde partijen hun definitieve en uitgewerkte plan in. Na beoordeling van de plannen volgt een voorlopige gunning en het afsluiten van een of meerdere intentieovereenkomst(en). Op basis van deze intentieovereenkomst wordt gestart met het Bibob traject. Dit traject duurt drie tot zes maanden. Als de Bibob is afgerond gaat de gemeente over tot definitieve gunning.

Reacties