Meer Merwede stopt rol in gebiedsontwikkeling met toekomst-kritisch afscheidsfeest

Foto: Dennis Hofstee

Meer Merwede stopt per 19 september, exact vijf jaar na de start van het initiatief, haar activiteiten als aanjager van de gebiedstransformatie. De in 2012 gestelde doelen zijn bereikt en de missie als zodanig geslaagd. Meer Merwede stopt met een ‘toekomst-kritisch’ afscheidsfeest.

Op 19 september 2012 organiseerde Emilie Vlieger de eerste Meer Merwede bijeenkomst bij De Alchemist. Aldaar sloten Floris Grondman en Maurice Hengeveld, beide reeds actief in en voor de wijk en de stad, zich aan en Meer Merwede was een feit. Met z’n drieën hebben zij zich sindsdien ingezet voor het aanjagen en ondersteunen van de transformatie van ‘Merwede’ tot nieuwe stadswijk met een gezamenlijke gebiedsaanpak: ontwikkelen vanuit bestaande kwaliteiten en met bestaande gebruikers van het gebied. Merwede ontpopte zich tot kansrijk stuk Utrecht en werd uiteindelijk zelfs één van de vier prioritaire gebieden voor binnenstedelijke herontwikkelingen in Utrecht. Daarnaast zorgde ook de aantrekkende economie ervoor dat het gebied weer populair werd. Dat aanjagen is daarmee inmiddels niet meer nodig.
 Zowel in als buiten Utrecht staat Merwede als deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone inmiddels stevig op de kaart. Dit mede dankzij de vele betrokkenen: werknemers, horecabezoekers, feestgangers, congresorganisatoren, studenten en flexwerkers weten zowel de Stadstuin als De Alchemist, De Klub en De Kromme Haring te vinden. Merwede is geen troosteloos gebied meer, het bruist volop van de initiatieven en activiteiten!
De door Meer Merwede met haar gebiedsaanpak in gang gezette samenwerking is ook zichtbaar geworteld: de zes grote eigenaren in het gebied werken inmiddels als collectief intensief samen aan een stedenbouwkundig plan, gebiedsmarketing en communicatie. Ook weten bedrijven en organisaties in Merwede elkaar te vinden, de bedrijfsverzamelgebouwen sturen bijvoorbeeld potentiële huurders naar elkaar door. Het door Meer Merwede ingezette proces, waarbij de verschillende belanghebbenden op gelijke voet samenwerkte binnen het onafhankelijke initiatief, bleek niet houdbaar in deze fase. De gemeente is wél met iedereen in gesprek en zet daarmee het samen stad maken voort.

In de november 2015 door Meer Merwede gepresenteerde ontwikkelambitie Mix Merwede is vastgelegd wat we opgehaald hebben de afgelopen jaren. Het document is één van de onderleggers geweest voor de omgevingsvisie die tot 14 september ter inzage ligt. Veel van de bestaande kwaliteiten in Merwede zijn daarin als waardevol opgenomen en dienen ter inspiratie bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan door Marco Broekman.

Reacties