Klimaatpartij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Pixabay

De Klimaatpartij doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij is een initiatief van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU).

De Klimaatpartij vindt dat het Utrechts college onvoldoende doet om de CO2-uitstoot terug te dringen. En ook de omvang van het autoverkeer wordt volgens de Klimaatpartij door de gemeente ‘stelselmatig’ onderschat.

Volgens de Klimaatpartij is het daarom de vraag of er in Utrecht überhaupt sprake is van een daling van de CO2-uitstoot. Dat Utrecht in 2030 klimaatneutraal is, zoals de gemeente beweert, is in elk geval een illusie, aldus de Klimaatpartij.

De Klimaatpartij vindt het dan ook een slechte zaak dat het huidige college zich sterk maakt voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht langs Overvecht. Opwaardering betekent volgens de Klimaatpartij dat er een snelweg van wordt gemaakt wat ten koste gaat van honderden bomen en de leefbaarheid van aanwonenden. Het huidige college besloot ook om een grote parkeervoorziening te realiseren onder het Jaarbeursplein terwijl het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad en het stationsgebied volgens de Klimaatpartij juist verminderd zou moeten worden.

Ook is het volgens de Klimaatpartij belangrijk om terughoudend te zijn met het kappen van bomen en ervoor te zorgen dat bomen de ruimte krijgen die ze nodig hebben om gezond te blijven. Van die terughoudendheid is echter volgens de Klimaatpartij in de gemeente Utrecht geen sprake. Het college gaf een kapvergunning voor 600 monumentale bomen in Haarzuilens voor de uitbreiding van de golfbaan en een kapvergunning voor de bomen van het Cremerpark, die moesten wijken voor stadsverwarming. Het is aan acties van bewoners en de Utrechtse Bomenstichting te danken dat die bomen niet zijn gekapt.

Ook is volgens de Klimaatpartij is het klimaat- en luchtbeleid van de gemeente niet of nauwelijks effectief.

Reacties