3 miljoen voor verbetering openbare ruimte Overvecht en Kanaleneiland

Foto: gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft voor de jaren 2017-2019 een bedrag van 3 miljoen euro vrijgemaakt ten behoeve van projecten ter verbetering van de openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland. Het is de bedoeling de aanpak te combineren met renovatiewerkzaamheden van woningcorporaties.

Het is prachtig dat we deze drie miljoen euro kunnen bestemmen voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte,” zegt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte). “De gemeenteraad heeft hier eerder mee ingestemd en nu zijn de plannen concreet uitgewerkt.”

In Overvecht zal naar verwachting als eerste aan de beurt komen: het gebied rond de tienhoog-flats aan de Bangkokdreef, Henriëttedreef en Camera Obscuradreef, omdat hierbij aangesloten kan worden bij de renovaties die woningcorporaties dit jaar en volgend jaar uitvoeren. Tevens wordt een begin gemaakt met de verbetering van de openbare ruimte van het Shoppingcenter Overvecht (‘grootwinkelcentrum’), onder meer ter bevordering van de bereikbaarheid. In Kanaleneiland worden de woonbuurt Kanaleneiland Noord Noord en het parkgebied Attleeplantsoen aangepakt, gekoppeld aan de renovatie van de flats van Mitros. Momenteel wordt samen met Mitros verkend of aansluitend het gebied in Kanaleneiland Midden (omgeving Bernadottelaan) kan worden aangepakt.

De openbare ruimte wordt zodanig heringericht dat deze uitnodigt tot plezierig verblijf en gezond bewegen. Voor Overvecht en Kanaleneiland betekent dit in hoofdzaak meer groen toevoegen, het verbeteren van de aantrekkelijkheid voor voetgangers en de wegprofielen aanpassen aan de functie ‘woonstraat’.

De wijken Overvecht en Kanaleneiland zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De diverse onderdelen in de openbare ruimte zijn daarmee ongeveer zestig jaar oud. Hoewel de afgelopen jaren al delen zijn vervangen en vernieuwd, ligt in deze wijken nog een relatief grote opgave met betrekking tot het wegwerken van achterstallig onderhoud, voornamelijk aan de wegen. Deze opgave ligt vooral bij het wegonderhoud.

De gewenste herinrichting van de straten, het noodzakelijke onderhoud en de werkzaamheden van de woningbouwcorporaties bieden mogelijkheden om de buurt direct ook klimaatbestendig in te richten. Dit betekent: regenwater loskoppelen van de riolering, zowel in de flats als op straat, en infiltreren in de bodem, het realiseren van voldoende waterberging in de openbare ruimte, het vervangen van niet functionele verharding door groen, en waar mogelijk de groenstructuur versterken.

Reacties