Huurders030 houdt startevenement

Foto: Pixabay

Op zondag 21 mei vindt in Parnassos het startevenement van Huurders030 plaats. Huurders030 is een nieuw stedelijk overleg van Utrechtse huurders. Een van de bestuursleden is Lauren Bruijning.

Huurders030 is een stedelijk overleg. Van welke clubs?
‘Van de huurdersorganisaties van de verschillende woningcorporaties in Utrecht. Maar we komen op voor de belangen van alle huurders in Utrecht. We hebben te maken met dezelfde problematiek en we kunnen van elkaar leren en kennis delen. En je hebt natuurlijk ook stedelijke problematiek die de afzonderlijke corporaties overstijgt zoals de woningvoorraad, de hoeveelheid sociale huurwoningen en duurzaamheid.’

Wat is het doel van Huurders030?
‘Ons doel is natuurlijk de belangen van de Utrechtse huurders te behartigen en dan gaat het met name om voldoende goede en betaalbare woningen. En dan gaat het dus niet alleen om de huurders van de corporatiewoningen maar om alle huurders. Want het is nog niet zo eenvoudig om een corporatiewoning te krijgen. De wachttijd is zeven jaar. Voor het behartigen van de belangen van huurders praten we met de gemeente en met de corporaties. Daarnaast hebben we twee themagroepen opgezet, een themagroep woningvoorraad, Sociaalhuren030, en een themagroep duurzaamheid, Huurdersduurzaam030. Maar er kunnen natuurlijk ook andere themagroepen opgezet worden.’

Hoe willen jullie deze doelen bereiken?
‘Door middel van participatie. Het kenbaar maken van onze opvattingen bij de gemeente en bij corporaties. We kunnen bijvoorbeeld meepraten over de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties.’

Staan er naast de oprichtingsbijeenkomst van aanstaande zondag nog andere bijeenkomsten op de agenda?
‘In het najaar willen we nog een evenement organiseren. Ik ben benieuwd wat de inbreng zal zijn van de huurders tijdens de eerste bijeenkomst komende zondag.’

Reacties