Herinrichting ’t Goylaan leidt tot betere doorstroming

Foto: Googlemaps, screenshot

De herinrichting van ’t Goylaan heeft tot een afname van de rijtijden van het gemotoriseerd verkeer tijdens de spits geleid. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de betere doorstroming op het voorrangsplein en het verdwijnen van de verkeerslichten op ’t Goylaan ter hoogte van het winkelcentrum.

De doorstroming van het fietsverkeer is ook verbeterd. De gemiddelde snelheid van fietsers langs ’t Goylaan is met circa 2 kilometer per uur toegenomen en de wachttijden om over te steken bij het voorrangsplein zijn gedaald van 30 a 45 seconden vorig jaar naar 15 a 30 seconden nu.

De doorstroming van het busverkeer op ’t Goylaan is ongeveer hetzelfde gebleven. Om de doorstroming te verbeteren worden de doseerlichten op het voorrangsplein beter afgesteld op het busverkeer.

Onder gebruikers en omwonenden is een enquĂȘte gehouden en zijn telefonische interviews afgenomen. In de regel blijken onwonenden en gebruikers tevreden te zijn over de toegenomen leefbaarheid een oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Met name de komst van groen en bomen worden gewaardeerd. Bewoners uit de eerste schil (bewoners van Hoograven die in de directe nabijheid van ’t Goylaan wonen) zijn het meest tevreden, de bewoners uit Tolsteeg en Rotsoord zijn het meest kritisch.

Gebruikers en omwonenden zijn met name kritisch over het voorrangsplein. Ze vinden de nieuwe verkeerssituatie niet altijd even overzichtelijk.

Reacties