Utrecht krijgt groen en autoluw centrumgebied

Foto: gemeente Utrecht

Utrecht wil een groen, autoluw en hoogstedelijk centrumgebied aan de westkant van het Centraal Station (CS) mogelijk maken. De plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3.600 duurzame woningen, werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen, twee parken en een plein aan het water. Het college geeft de concept-omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein met de bijhorende MilieuEffectRapportage (MER) vrij voor inspraak.

Uitgangspunten van de uitbreiding van het centrumgebied aan de westkant van CS –de grootste binnenstedelijke herontwikkeling van Nederland– zijn autoluw, groen, klimaat- en energieneutraal. De parken, groene daken en mogelijk gevelbegroeiing maken de omgeving aantrekkelijk, vangen overtollig water op en nodigen uit tot ontmoeting en beweging.

In 2023 start de herontwikkeling van de huidige Jaarbeurs parkeerterreinen (P1 en P3 en omgeving) aan de Croeselaan tot een nieuw stadsdeel: het Beurskwartier. Met een mix van circa 3.000 (sociale) huur en –koopwoningen en voorzieningen. Bestaande woningen aan de Croeselaan, Veemarktstraat/Veemarktplein en Van Zijstweg vallen binnen het project. De gemeente wil deze woningen aankopen. Een deel hiervan zal worden ingepast in de nieuwe plannen. Een ander deel zal worden gesloopt om plaats te maken voor een goede verbinding met de oude binnenstad en een park. De gemeente voert met de bewoners en eigenaren gesprekken over deze plannen voor behoud en/of sloop.

Het drukke Westplein verandert de komende jaren in het Lombokplein. De Leidse Rijn wordt verbreed en doorgetrokken richting de Catharijnesingel met aan beide kanten circa 600 woningen. Het nieuwe Lombokplein komt aan het water. De Graadt van Roggenweg wordt verlegd om het NH-hotel heen en deels ingericht als een stadsstraat met 2 x 1 rijbaan en 30 km/uur.

De eerste ideeën voor een gezonde en duurzame uitbreiding van het centrum staan in de “Toekomstvisie Utrecht Centrum ‘a Healthy Urban Boost’ (april 2015)”. Utrecht kiest voor gezonde stedelijke vernieuwing als basis voor de concept-omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein die nu ter inzage ligt. De gemeente wil eigenaarschap door bewoners, Utrechtse ondernemers en creatieve ontwikkelaars in het gebied stimuleren, bijvoorbeeld als particulier opdrachtgever of mede-opdrachtgever. Zodat zij mede kunnen bepalen hoe de nieuwbouw eruit komt te zien en welke functies erin moeten komen. Door de ontwikkeling gefaseerd per bouwblok aan te pakken, biedt dat ruimte om steeds de nieuwste inzichten op het gebied van gezonde verstedelijking toe te passen.

De concept-omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (voorheen Structuurvisie 2e fase Stationsgebied genoemd) en de bijbehorende 2e actualisatie van de MER liggen gedurende 6 weken ter visie. Tot en met 2 juni 2017 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op 9 mei is een inloopbijeenkomst georganiseerd in het stadslab, tweede verdieping van het Stadskantoor. Tussen 19.30 en 21.00 uur kan iedereen met vragen over de omgevingsvisie, MER of de inspraakprocedure terecht. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en gaan de omgevingsvisie en bijhorende MER voor het Beurskwartier en Lombokplein naar de gemeenteraad voor vaststelling. Dat gebeurt naar verwachting in het najaar van 2017.

Reacties