Voortaan 30 kilometer per uur tussen Utrecht en Bunnik

Foto: Provincie Utrecht

Om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op korte termijn te verbeteren, stelt de provincie Utrecht een snelheidsverlaging in op de parallelweg van de N411 tussen Utrecht en Bunnik. De maximum snelheid op de parallelweg gaat omlaag van 60 naar 30 kilometer per uur.

De maatregelen voor de snelheidsverlaging worden op 15 en 16 maart uitgevoerd op de parallelweg tussen de Mereveldseweg (Utrecht) en de bebouwde komgrens van Bunnik. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 09:00 en 15:30 uur en geven volgens de provincie weinig hinder voor het verkeer.

De maatregelen bestaan uit het vervangen van de 60-kilometerborden door 30-kilometerborden en het aanbrengen van belijning en 30-kilometersymbolen op de parallelweg. Voor deze maatregelen hebben Gedeputeerde Staten een verkeersbesluit genomen waarop geen bezwaren zijn binnengekomen.

De snelheidsverlaging loopt vooruit op de reconstructie van de N411 waarvoor een inrichtingsplan is gemaakt. In dit plan wordt de parallelweg ingericht als fietsstraat waar motorvoertuigen te gast zijn en waar een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur. Het inrichtingsplan wordt naar verwachting uitgevoerd in 2018/2019.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: “Omdat het nog even duurt voordat de fietsstraat er ligt, hebben wij besloten om nu al maatregelen te nemen om de snelheid op de parallelweg te verlagen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiermee komen we ook tegemoet aan de wens die bewoners hebben uitgesproken toen wij bezig waren met het maken van het inrichtingsplan voor de N411.”

Reacties