PvdA vraagt college om te investeren in kwetsbare wijken

Foto: PvdA

Bijna de helft van de inwoners van achterstandsbuurten is er sinds 2012 in leefbaarheid op achteruit gegaan. Dit blijkt uit een onderzoek dat Platform 31, in opdracht van de G32, heeft gedaan in ruim 130 achterstandswijken. De PvdA Utrecht maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in wijken zoals Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland en Sterrenwijk en vraagt het college om het afbouwen van de wijkgerichte aanpak te herzien en te investeren in kwetsbare wijken.

De belangrijkste reden voor de slechtere leefbaarheid is de concentratie van kwetsbare groepen, aldus de PvdA. In deze buurten woonden al relatief veel mensen met lage inkomens, lage opleiding, schulden en psychische problemen. Door de bezuinigingen op de gezondheidszorg komen daar nog psychiatrische patiënten bij, evenals daklozen en asielzoekers.

Door bezuinigingen, de ingezakte woningmarkt en de economische crisis is er in de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor kwetsbare wijken en ontstaat er volgens de PvdA een opeenstapeling van problemen.

De PvdA maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen en vindt dat het Utrechtse college hier meer aandacht aan moet besteden. Bezuinigingen op de wijkaanpak en het armoedebeleid moeten worden teruggedraaid en er moet extra geïnvesteerd worden in deze kwetsbare wijken.

Reacties