Tijdelijke woningen voor starters in kantoorgebouwen Europalaan

Foto:

Het college heeft het startdocument met randvoorwaarden vastgesteld om drie kantoorgebouwen aan de Europalaan de komende vijf jaar te transformeren naar 75 tot 150 startersappartementen die onder de naam Stadspoort Zuid beschikbaar komen. Het gaat om ruime appartementen van 105 of 112m2 met huren tussen de 850 en 1050 euro. Het grote parkeerterrein krijgt een groenere invulling waar ook gesport kan worden.

Initiatiefnemer en investeringsmaatschappij BORON oriƫnteert zich op herontwikkeling van de locatie. Vooruitlopend op deze plannen en afronding van de structuurvisie Merwedekanaalzone, wil BORON alvast in drie van de vijf kantoorgebouwen tijdelijke woonruimte voor starters realiseren. De eerste appartementen aan de Europalaan 200 komen per 1 mei beschikbaar.

De vijf kantoorgebouwen aan de Europalaan staan nu voor een groot deel leeg. Zeker twee gebouwen blijven kantoor. Uit een eerste verkenning blijkt dat tijdelijke transformatie naar woningen op deze locatie wenselijk en haalbaar is. Er is veel behoefte aan woningen voor starters. Vooruitlopend op een definitieve herontwikkeling, zoekt BORON huurders om leegstand tegen te gaan en de potentie van wonen te laten zien. Ook kan de initiatiefnemer de locatie zo rendabel exploiteren. Omdat het om bestaande panden en een tijdelijke situatie gaat, kan de initiatiefnemer de transformatie snel realiseren.

Europalaan 100-500 maakt deel uit van Merwedekanaalzone deelgebied 6. Dit initiatief past binnen de ambitie van Utrecht om binnenstedelijk te groeien. In de Merwedekanaalzone wordt een belangrijk deel van deze groei gerealiseerd. Dit gebied transformeert de komende jaren naar een gezonde en levendige stadswijk dichtbij het centrum. Naar verwachting wordt eind 2017 de omgevingsvisie Merwedekanaalzone vastgesteld.

Reacties