Wethouder Jansen start pilot huurmatiging

Foto: pixabay

Wethouder Jansen start samen met de woningbouwcorporaties een pilot huurmatiging voor huurders met hoge woonlasten. Met deze pilot wordt de betaalbaarheid van huurders die als gevolg van de stevige huurstijgingen in een te dure sociale huurwoning terecht zijn gekomen, verbeterd.

Sinds 1 januari 2016 worden huishoudens met lage inkomens bij toewijzing vrijwel altijd passend gehuisvest in woningen met betaalbare huren. In de jaren 2012-2015 waren de huurstijgingen echter zodanig dat het aanbod aan sociale huurwoningen in de kernvoorraad klein was en veel huurders met een laag inkomen een sociale huurwoning buiten de kernvoorraad moesten accepteren. Met deze pilot worden de huren van deze groep weer passend gemaakt bij het inkomen.

De huur voor deze groep wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens die voor dat huishouden geldt. De gemeente betaalt de eerste twee jaar een deel van de huurmatiging vanuit het Armoedebeleid en de corporaties vullen aan.

Momenteel wordt deze regeling uitgewerkt. Er moeten nog een aantal zaken op juridisch en uitvoeringstechnisch niveau worden geregeld. Een dergelijke huurmatiging is nog nergens ingevoerd. Hierdoor is de invoeringsdatum nog niet bekend. De pilot duurt twee jaar en wordt na 1,5 jaar geƫvalueerd. Voor de pilot is twee miljoen euro uitgetrokken. (deStadUtrecht.nl)

Reacties