Utrecht omarmt nieuw zorgmodel

Nog in de kinderschoenen, maar...
Nog in de kinderschoenen, maar...
Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Zowel cliënten als zorgaanbieders zijn overwegend positief over de Utrechtse aanpak van de zorg die vanaf 1 januari 2015 van start is gegaan. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over dit eerste jaar en de resultaten van het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO), die het college van B&W vandaag presenteert.

In 2015 startten bijna 6.000 gezinnen (cases) bij de teams voor Jeugd en Gezin. Het aantal unieke geregistreerde cliënten bij deze teams is ruim 12.500. Bij de teams Sociaal is met 10.000 unieke cliënten een gesprek geweest en zijn 9.500 cliënten met een traject gestart.

Utrecht heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar de ervaring van cliënten die in 2015 hulp hebben ontvangen van het buurtteam, al dan niet in combinatie met een aanbieder van aanvullende zorg en de Wmo voorzieningen. Klanten waarderen de ondersteuning door het buurtteam positief, met gemiddeld een 7,5 (jeugd en gezin) en 7,6 (Sociaal). In een onderzoek van de buurtteams zelf geeft een groot deel van de cliënten (bij Jeugd: 80%, bij Sociaal 71%) aan na afsluiting van de begeleiding weer zonder hulp verder te kunnen. Zorgaanbieders en hun samenwerkingspartners zijn over het algemeen positief over de transformatie die Utrecht heeft ingezet.

Hoe verder?

In 2016 wordt met huisartsen en GGZ-aanbieders onderzocht welke rol de basiszorg kan spelen in de behandeling/begeleiding van kinderen met (lichte) psychische problemen. Kinderopvang, BSO en aanbieders van aanvullende jeugdhulp ontwikkelen gezamenlijk een werkvorm, zodat kinderen met (gedrags)problemen of een beperking, met extra ondersteuning, terecht kunnen in de reguliere opvang/BSO en met hun eigen klasgenootjes kunnen spelen in plaats van naar een speciale voorziening buiten de eigen buurt (of stad) te moeten. De samenwerking tussen de buurtteams en de aanvullende (gespecialiseerde) zorg wordt verder versterkt. Utrecht start pilots om de samenwerking tussen de formele en informele zorg te verbeteren. Ideeën om kwetsbare inwoners te begeleiden naar vrijwilligerswerk worden verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar uitbreiden van mogelijkheden voor dagbegeleiding voor ouderen.

Bron: Gemeente Utrecht

 

 

Cookieinstellingen