Correcties op reorganiseringsplan Centrale Bibliotheek

Foto: utrecht.nieuws.nl

UTRECHT – De Raad van Toezicht van de Centrale Bibliotheek maakt bekend dat er verkeerde informatie naar buiten is gebracht over het reorganiseringsplan van de Centrale Bibliotheek in Utrecht. Het gaat hierbij om de vermeende hoge salarisverhoging van directeur Ton van Vlimmeren, de ontslagen en de sluitingen van bibliotheken. Dit meldt NU.nl.

In het reorganisatieplan wordt gesproken over de bezuinigingen van de Centrale Bibliotheek in verband met verhuizing van de Stadhuisbrug naar het oude postkantoor op de Neude. Een aantal politieke partijen viel over de markante salarisverhoging van de directeur en stelde hierover vragen aan het College.

Salariscorrectie

De Raad van Toezicht laat nu weten dat het salaris van directeur Ton van Vlimmeren van de Centrale Bibliotheek in Utrecht 122.000 euro per jaar is en niet 143.000 euro per jaar. “Het genoemde bedrag in de pers van 143.000 euro is inclusief het werkgeversdeel van de jaarlijkse pensioenstorting, 21.000 euro. Het geheel valt ruimschoots binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de (semi) publieke sector en wordt daar ook jaarlijks aan getoetst.” Het salaris van de directeur is in 2010 door het gemeentebestuur vastgesteld en valt nu onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Het salaris is sinds de overgang naar de Stichting Bibliotheek Utrecht in 2013 gelijk gebleven, behoudens beperkte CAO stijging.

Reden ontslagen

Volgens de raad is het onjuist dat de Bibliotheek Utrecht personeel gaat ontslaan om de Bibliotheek Neude te financieren. Laurent van den Nouwland, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Naast vernieuwen moet de Bibliotheek ook bezuinigen. In totaal loopt het te bezuinigen bedrag op de gemeentelijke subsidie tussen 2010 en 2018 op tot meer dan 2 miljoen. De Bibliotheek heeft daarvan al meer dan 1,5 miljoen weten weg te werken, maar het laatste stuk, de ongeveer 6 ton die het gemeentebestuur anderhalf jaar geleden heeft opgelegd, is heel moeilijk te realiseren. Dat betekent dat we nu in gesprek zijn met de Ondernemingsraad over het helaas afscheid nemen van een aantal medewerkers teneinde het laatste deel van de bezuiniging ook te realiseren. De gevolgen daarvan willen we waar mogelijk opvangen met vrijwilligers, zoals elders in bibliotheekland al heel gebruikelijk is.”

Géén sluitingen
Ook onjuist is dat de Bibliotheek vestigingen wil sluiten; daar zijn geen plannen voor. “In de uitwerking van de bezuinigingen heeft de bibliotheek niet gekozen voor het sluiten van vestigingen, terwijl dit volgens de voorzitter de gemakkelijkste weg zou zijn. “We houden alle vestigingen open omdat we weten dat u als inwoner graag dichtbij de bibliotheek bezoekt. Ook de gemeenteraad wil dit.”

Bron: NU.nl

 

Cookieinstellingen