Evangelische Gemeente Utrecht past verhuurbeleid aan

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – De Evangelische Gemeente Utrecht (EGU) heeft, naar aanleiding van een incident in 2013 waarbij een werkgroep van het COC als huurder werd geweigerd, besloten het verhuurbeleid aan te passen. Huurders worden niet meer geweigerd vanwege hun homoseksuele gerichtheid. Dit meldt het Arrondissementsparket Midden-Nederland.

Jong en Out, de jongerenwerkgroep van het COC, trachtte in 2013 vergeefs een ruimte huren in een pand dat eigendom is van de Evangelische Gemeente Utrecht. Na aangifte van discriminatie bij de politie in Utrecht en het indienen van een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens, heeft het College in september 2014 geoordeeld dat de Evangelische Gemeente Utrecht, jegens de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden-Nederland, verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van homoseksuele gerichtheid bij de verhuur van een ruimte.

Wel schuldig maar géén strafvervolging

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de EGU zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, op grond van artikel 429quater, maar heeft besloten geen strafvervolging in te stellen nu de Evangelische Gemeente zich neerlegt bij de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Dit heeft geleid tot aanpassing van het verhuurbeleid, in die zin dat bij de beoordeling van huuraanvragen er geen strafbaar onderscheid zal worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld homoseksuele gerichtheid.

Bron: OM.nl

Reacties