Utrecht ondertekent Urban Food Policy Pact

Foto: Public Domain

UTRECHT – Samen met 46 andere steden in de wereld ondertekent Utrecht donderdag 15 oktober in Milaan het Urban Food Policy Pact. De overeenkomst onderstreept de cruciale rol van steden bij duurzame en eerlijke voedselvoorziening.

“Als snel groeiende stad wil Utrecht een voorbeeld zijn van slimme, groene en gezonde verstedelijking in de wereld”, aldus wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt die Utrecht vertegenwoordigt op Wereldvoedseldag tijdens de Wereldtentoonstelling in Milaan. In Utrecht zijn lokale voedselproductie en het bevorderen van een gezonde leefstijl een vanzelfsprekend onderdeel van stedelijke ambitie om te bouwen aan een gezonde toekomst. Dankzij vele bewonersinitiatieven zijn in elke wijk buurtmoestuinen waar kinderen, volwassenen en mensen met een kwetsbare achtergrond als drugsverslaafden zelf hun eten verbouwen. Daarbij is ook veel aandacht voor sociale aspecten zoals het tegengaan van vereenzaming en obesitas. De lokale voedselproductie – bijvoorbeeld op daken in het Utrechtse stationsgebied – draagt bij aan de vergroening van de stad. Het gaat Utrecht niet alleen om lokale productie maar ook om het verkorten van de voedselketen. De Utrechtse horeca werkt met streekproducten waarvoor minder transportkilometers zijn gemaakt. In de stad zijn regionale (groente)pakketten populair. Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en stimuleert eerlijke wereldhandel. En In het Utrecht Science Park werken nu al 200 wetenschappers om de wereldbevolking van de toekomst op een duurzame en gezonde manier te voeden.

Wereldwijd

Niet alleen in Utrecht groeit de aandacht voor lokaal, duurzaam en eerlijk voedsel. Het is een wereldwijde ontwikkeling. Het Urban Food Policy Pact maakt deel uit van het Europese Food Smart Cities for Development project waaraan ook Utrecht deelneemt. Het programma richt zich op het versterken van de rol van de steden. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Wethouder Everhardt “Dé basis voor grote veranderingen in de wereld komt heel vaak van – soms kleine – initiatieven van onderop. En het is de lokale overheid is die de verandering kan stimuleren en versterken.”

Met de ondertekening van het verdrag blijft Utrecht ook de komende jaren ruimte geven aan initiatieven vanuit de stad. Dit om ook bij een inwonertal van 400.000 in 2030 een stad te zijn waar het prettig is om te wonen en te verblijven.

Reacties