Eringa verweert zich tegen mediabeeld ProRail

Foto: ProRail

UTRECHT – Afgelopen week is ProRail veelvuldig in het nieuws geweest over onder meer de financiën en de discussie die is ontstaan rondom de gebruiksvergoeding op het spoor. Hierbij is in de media het beeld ontstaan dat er bij ProRail weinig tot niets deugt. Maar is dat terecht?

Foto: Jos van Zetten
Foto: Jos van Zetten

Topman Pier Eringa van ProRail vindt de ontstane commotie in de media heftig. “Er gaan bij ons veel dingen goed, maar er kunnen dingen ook beter. In zijn algemeenheid ontmoet ik een kleine vierduizend loyale en hardwerkende werknemers. Ze werken met hart en ziel zonder persoonlijk gewin voor een betere spoorinfrastructuur met betere prestaties voor reizigers en verladers. Voor de collega’s is de berichtgeving pijnlijk, het leidt ons af van de kern: het laten rijden van treinen. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze mensen verdere verbeteringen gaan doorvoeren in onze financiële administratie en ook op andere terreinen”.

Niet op orde?

De Telegraaf publiceerde afgelopen weekend een artikel over de financiële administratie van ProRail die niet op orde zou zijn. In het door de accountant goedgekeurde jaarverslag over 2014 heeft ProRail zelf aangegeven dat de interne beheersing van financiële processen niet op alle punten aantoonbaar op voldoende niveau is. Het bedrijf voert verbetermaatregelen door. Daarnaast was ProRail vorige week in het nieuws over de spanning tussen de door ProRail benodigde middelen en bij het Rijk beschikbare middelen voor spooronderhoud tot 2028. Uit het onderzoek van PwC blijkt dat de planning en budgettering bij ProRail grotendeels goed op orde is. De vraag van ProRail naar budget voor spooronderhoud komt overeen met wat nodig is. De onderzoekers concluderen verder dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud aan het spoor. Er zijn nog wel verbeterpunten om de risico’s beter te beheersen.

Gebruiksvergoeding

De nieuwsmedia berichtten ook over de vergoeding die vervoerders ProRail betalen voor het gebruik van het spoor. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de belangenbehartiger van het goederenvervoer is het niet eens met een besluit dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft genomen en welke ProRail moet uitvoeren. ProRail houdt zich bij het vaststellen van de tarieven van de gebruiksvergoeding aan wet- en regelgeving. ACM toetst hierop. Het kort geding dat KNV heeft aangespannen tegen ACM dient binnenkort. ProRail is hierin geen directe partij en wordt dus niet gedaagd.

Reacties

Cookieinstellingen