Geweld door politie gezien vanuit de politie

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Steeds vaker komen ze negatief in het nieuws. Politieagenten die geweld gebruiken tijdens het uitoefenen van hun beroep. De vraag of zij dit terecht toepassen of niet, wordt niet alleen door buitenstaanders gesteld. De agenten hebben er ook moeite mee. In een drietal YouTube filmpjes hun visie op de zaak.

brutality-152819_1280Agenten staan niet boven de wet en als zij geweld gebruiken moet dit goed onderzocht worden. Maar het huidige strafrecht maakt geen onderscheid tussen politiemensen die geweld gebruiken om een gevaarlijke of criminele situatie te stoppen en criminelen die de veiligheid in gevaar brengen. Eén van de agenten zegt in het filmpje: “Jouw werk is erop gericht om boeven te pakken, en nu ben je er zelf een. En dat vind ik heel lastig om een plek te geven.”

Korpschef Gerard Bouman wil dat in het strafrecht wordt vastgelegd dat na geweldgebruik door politieagenten allereerst gekeken wordt of de agent in kwestie gehandeld heeft volgens zijn ambtsinstructie. Daarin staat beschreven hoe en wanneer zij geweld mogen gebruiken. Een agent staat hiermee niet boven de wet. Het geweldgebruik wordt altijd beoordeeld en als een rechter oordeelt dat het toch onjuist was of niet proportioneel, dan kan de agent alsnog vervolgd en veroordeeld worden. De aanpassing van de wet geldt dus voor die situaties waarin de samenleving juist van een agent verwacht dat hij ingrijpt. Desnoods met geweld. Om een eind te maken aan een (levens)gevaarlijke situatie. In het filmpje zegt een van de agenten: “Je zit in een heel stressvolle situatie, je moet in een split second beslissingen nemen. Dat is zó lastig. Ik heb een afweging gemaakt: kan ik iets anders doen dan wat ik nu bedacht heb? Ik zag geen andere mogelijkheid.”

Het filmpje waarin de drie politieagenten hun verhaal doen, is de tweede in een reeks van drie rond dit onderwerp. Het is vrijdag 11 september op YouTube geplaatst. In het eerste filmpje schetst korpschef Gerard Bouman zijn visie. Het derde filmpje verschijnt maandag 14 september. Dit filmpje gaat over een waargebeurde achtervolging waarbij collega’s in een split second de beslissing moeten nemen of ze hun vuurwapen gebruiken of niet.

Cookieinstellingen