Nieuwe regels verdeling woningen

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Het college heeft besloten de nieuwe huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 voor de gemeente Utrecht ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze verordening staan de regels voor het verdelen van sociale huurwoningen (huurprijs lager dan 710,68 euro). De huisvestingsverordening treedt uiterlijk 1 juli 2015 in werking.

De nieuwe huisvestingsverordening is een uitwerking van de nieuwe Huisvestingswet, die per 1 januari van dit jaar is ingegaan. De wet gaat uit van vrijheid van vestiging. Er mogen alleen regels voor toewijzing van huurwoningen worden opgesteld als er sprake is van schaarste zoals in Utrecht hetgeen blijkt uit regionaal onderzoek. Doel van de regelgeving is de schaarse woonruimte zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk te verdelen.

In de nieuwe huisvestingswet is het uitsluiten van groepen woningzoekenden niet meer toegestaan. Wel is het mogelijk voorrang te geven aan bepaalde (groepen) woningzoekenden. Hoewel het uitgangspunt is om zoveel mogelijk regionaal te regelen, vraagt de lokale woningmarktsituatie om een aantal specifieke regels voor de stad Utrecht. Zo geldt er in onder meer Utrecht een striktere bezettingsnorm: grotere huishoudens krijgen voorrang op grotere woningen. Ook blijven de uitgebreidere regels voor de stadsvernieuwingsurgentie gehandhaafd: zoals op basis van woonduur doorverhuizen.

Nieuwe regels

Nieuw is dat mantelzorgontvangers en -verleners voorrang kunnen krijgen op een sociale huurwoning. Kopers hebben ook voordeel van de nieuwe verordening. Regels bij toewijzing van koopwoningen (nieuwbouw en bestaand) komen te vervallen; hier geldt dus vrije vestiging.

Regionaal

Daar er sprake is van een regionale woningmarkt, is het wenselijk om in de hele regio te werken met dezelfde regels. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU), bestaande uit Utrecht en acht omliggende gemeenten, dat de huidige verordening heeft vastgesteld, is per 1 januari 2015 opgeheven. De beslissingsbevoegdheid ligt nu bij de gemeenteraad. De regio is uitgebreid naar 16 gemeenten (Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Vianen, Utrecht, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). De verordening is in overleg met deze 16 gemeenten opgesteld.

Ook zorginstellingen, particuliere verhuurders, huurdersverenigingen, corporaties en raadsleden zijn betrokken. Er zijn twee regionale bijeenkomsten georganiseerd en er is een inspraaktermijn geweest waarbinnen men kon reageren op de voorstellen. Het resultaat is een verordening met algemene regels die voor de 16 gemeenten gelijk zijn en een lokaal deel met daarin de gemeentelijke keuzes. De nieuwe verordening wordt, na vaststelling in de gemeenteraad, gepubliceerd via de gemeentelijke website, de verhuurders, U10 en Woningnet.

Reacties

Cookieinstellingen