Lidmaatschap voetbalclub Papendorp terecht opgezegd door KNVB

Foto:

De KNVB mocht het lidmaatschap van de voetbalvereniging SVA Papendorp opzeggen, zo besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De Utrechtse voetbalclub spande een kort geding aan tegen de beslissing van de KNVB om alle wedstrijden op te schorten en het lidmaatschap van de club op te zeggen.

Het tweede elftal van SVA Papendorp speelde op 27 oktober 2019 tegen het tweede elftal van Zwaluwen Utrecht’11. Tijdens die wedstrijd werden de scheidsrechter en de waarnemer bedreigd en geïntimideerd. De KNVB besloot hierop alle wedstrijden van Papendorp op te schorten en uiteindelijk over te gaan tot opzegging van het lidmaatschap van de club.
Het besluit van de KNVB volgde op een lange reeks van incidenten bij de voetbalclub, ook onder haar vorige naam ‘Magreb ‘90’. Aan Papendorp waren door de tuchtcommissie van de voetbalbond al eerder straffen uitgedeeld voor verschillende gewelds- en beledigingszaken rondom wedstrijden. Vanwege het structurele karakter van deze gebeurtenissen heeft de KNVB een risicoaanpaktraject gestart. Voorafgaand aan het seizoen 2019/2020 werd de club voor de laatste keer gewaarschuwd dat bij een volgend incident verwijdering uit de competitie zou volgen. Na de wedstrijd van 27 oktober ging de KNVB over tot dit besluit, en vervolgens tot opzegging van het lidmaatschap.
De rechter vindt dat de KNVB de juiste stappen heeft genomen om tot opzegging van het lidmaatschap te komen. De club heeft – los van de veroordelingen van individuele leden – een lange geschiedenis van overtredingen. Lichte overtredingen als niet spelen en zware overtredingen als wanordelijkheden op of rond het veld. Bij het incident in oktober 2019 ging het om serieuze bedreigingen voor de veiligheid van de scheidsrechter. Uit de gang van zaken bij het incident, maar ook in de jaren daarvoor, blijkt dat Papendorp geen controle heeft over de veiligheid op en rondom het veld. De KNVB heeft in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat zij geen vertrouwen meer heeft in het waarborgen van de veiligheid door Papendorp. Het belang van de veiligheid van scheidsrechters en spelers van de tegenpartij weegt zwaarder dan het belang van Papendorp en de daarbij betrokken personen bij voortzetting van het lidmaatschap. De KNVB hoefde niet te kiezen voor een lichtere maatregel dan opzegging van het lidmaatschap. De veiligheidsproblemen op en rondom het veld zijn structureel. Het handelen van het bestuur van Papendorp heeft daarin feitelijk te weinig verandering gebracht.

DOX streamt nu theaterdansvoorstellingen en start digitale Flashmob challenge

Reacties