Partij voor de Dieren stelt vragen over gifgebruik op Utrechtse sportvelden

Foto: Pixabay

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het gifgebruik op de Utrechtse sportvelden. De Partij voor de Dieren wil graag van het college weten hoeveel en welk gif wordt gebruikt op de Utrechtse sportvelden.

Uit onderzoek van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) blijkt dat bij de chemische bestrijding van onkruid, algen en mossen op kunstgrasvelden middelen worden gebruikt die niet zijn toegestaan. En ook op de Utrechtse sportvelden bleek in 2016 nog gebruik gemaakt te worden van glyfosaatbevattende middelen. Toen werd afgesproken om de sportvelden in Utrecht zo snel mogelijk gifvrij te beheren.
De Partij voor de Dieren wil daarom van het college weten hoeveel en welke soorten gif er momenteel gebruikt worden op de Utrechtse kunstgrasvelden en natuurgrasvelden. En welke alternatieven worden ingezet om onkruid op sportvelden tegen te gaan. En als Utrecht nog niet volledig gifvrij is dan wil de Partij voor de Dieren van het college weten waarom dit nog niet het geval is en per wanneer het college denkt het gifgebruik wel volledig afgebouwd te hebben.

Reacties