Provinciale Staten akkoord met voorbereidingsbudget Vuelta

Foto: Victor van Werkhooven, Wikipedia, CC BY 3.0

Provinciale Staten van Utrecht stemmen in met een voorbereidingsbudget van € 35.000,- om de Vuelta d’España in 2020 naar Utrecht te halen. Dit werd tijdens de PS-vergadering van 10 april besloten.

Het Business Peloton Utrecht (BPU), een netwerk van (fietsgerelateerde) bedrijven in de stad Utrecht, wil de Vuelta d’España aan Utrecht binden in 2020. Om dat te realiseren heeft het BPU een projectvoorstel ingediend bij de provincies Utrecht, Noord-Brabant en de steden Utrecht (beoogde proloog- en startlocatie) en Breda (beoogde finishlocatie) om elk een voorbereidingsbijdrage beschikbaar te stellen van € 35.000,-. Dit budget is onder meer nodig voor de uitwerking van routes, uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en productie van een bidbook.

In de voorbereidingsfase moet duidelijk worden wat de te verwachten economische effecten zijn en welke rol en ambitie de provincie Utrecht kan innemen. Hierop kunnen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vervolgens nadere besluitvorming baseren.

Tijdens het debat gaven PS aan dat zij het belangrijk vinden dat zij bij de Vuelta d’España vanaf de verkenning mee worden genomen in de besluitvorming. Bij de provinciale deelname als partner van de Tourstart in 2015 hebben PS hun ongenoegen geuit over het te laat betrekken van de staten in de besluitvorming.

Reacties