Veldsport wordt duurder en binnensport goedkoper

Foto: CC0 Public Domain

Utrechtse sportaccommodaties krijgen nieuwe huurtarieven. Het tarievenbeleid zorgt voor kleinere verschillen tussen de verschillende verenigingen en vooral tussen veldsport en binnensport. Veldsport wordt duurder terwijl de huurprijs voor binnensportaccommodaties, zwembaden en atletiekbanen daalt.

Ook wordt ingezet op meer en efficiënter gebruik van de accommodaties door sporten in de daluren goedkoper te maken. Het college heeft het nieuwe tarievenbeleid vastgesteld en legt het nu voor aan de gemeenteraad. Bij akkoord kunnen de nieuwe tarieven per augustus ingaan, voor de start van seizoen 2017-2018.

De inkomsten voor de gemeente blijven met de nieuwe tarieven gelijk, maar de onderlinge verhoudingen worden meer gelijkgetrokken en in lijn gebracht met de kostprijs. Veldsport wordt duurder, terwijl de huurprijs van binnensportaccommodaties, zwembaden en atletiekbanen daalt. Gymzalen voor verenigingen worden iets duurder.

Efficiënter gebruik van accommodaties wordt gestimuleerd door de tarieven voor binnensport nog verder te verlagen voor doordeweekse uren vóór 18.00 uur. Voor de gymzalen gelden deze daluurtarieven ook in het weekend. Bij de veldsport gaan verenigingen betalen naar gebruik voor de trainingsuren doordeweeks. Voor de wedstrijden in het weekend wordt een weekendtarief gerekend, en voor voetbal en hockey een apart tarief voor de hoofdspeeldag en een eventuele tweede speeldag. Velden die uren vrij zijn, kunnen ook aangeboden worden aan andere sporters.

Verenigingen en huurders zijn afgelopen november over het conceptvoorstel geïnformeerd en hebben hierop hun reactie kunnen geven. Ook een klankbordgroep en de Vereniging Sport Utrecht (VSU) hebben op het concept gereageerd. Op basis van deze reacties zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Zo stijgt de huur voor gymzalen minder, is de korting voor daluren verlaagd naar 27,5 procent en wordt bij voetbalvelden geen onderscheid gemaakt tussen natuur- en kunstgras.

De nieuwe tarieven worden vastgelegd voor vier jaar en jaarlijks geïndexeerd. Verenigingen die hun tarieven met meer dan 20 procent zien stijgen, kunnen een overgangsregeling aanvragen. Voor sporten die hun seizoen indelen per kalenderjaar geldt, na akkoord van de raad, een ingangsdatum van 1 januari 2018.

Reacties