CBS blij met animaties van HKU

Foto: CBS

Bij het CBS zijn ze enthousiast over de animaties van de HKU. Het leidde in het afgelopen jaar tot een succesvolle samenwerking tussen het CBS en de HKU. Met als resultaat vier animaties over de oversterfte door corona, Nederland in 20 cijfers, de veehouderij en de broedvogels.
Aanleiding voor de samenwerking was het enthousiasme van het CBS over de animaties van de HKU-studenten voor het quizprogramma ‘2 voor 12’. Het leek daarom het CBS een goed idee om ook iets dergelijks voor het CBS te laten maken. Leuk en interessant, omdat studenten van de HKU Media op een andere manier naar de CBS-cijfers kijken.

Annelies Sinke is coördinator partnerschappen bij de HKU Media. Zij verbindt in die functie het werkveld met de studenten. ‘Tijdens hun derde studiejaar kunnen de studenten op expeditie of er voor kiezen om een project te doen met een externe partner. Hendrik Zuidhoek van het CBS hield een pitch voor 50 studenten en deed dat zó enthousiast dat 8 studenten er voor kozen om een animatie over een CBS-onderwerp te maken. Het leek hen leuk hun eigen creativiteit in te zetten voor een grote overheidsorganisatie. Belangrijk daarbij was dat de studenten een kader aangereikt kregen en vrijheid van keuze hadden qua onderwerp.’
Volgens Sinke is het maken van een animatie een behoorlijke klus. ‘Het gaat om veel meer dan alleen een verhaal vertellen met beeld. De studenten moeten ook onderzoek doen en zich helemaal verdiepen in het thema. Ze moeten op zoek naar literatuur om het onderwerp in de context te kunnen plaatsen.’ De studenten zelf werkten in groepjes van twee, zodat ze elkaar feedback konden geven en konden stimuleren. ‘In een periode waarin het gehele lesprogramma via zoom verliep was dat erg belangrijk. Onze docenten, waaronder Egbert de Ruiter, hebben het maken van de animaties begeleid en het proces er om heen.’
Binnen een aantal maanden leverden de studenten een mooi resultaat op: 4 animaties over de oversterfte door corona, Nederland in 20 cijfers, de veehouderij en de broedvogels. Ze doken daarvoor onder andere in de CBS-database StatLine. De studenten hebben het volgens het CBS heel goed opgepakt. Zo hadden ze een outline geschreven voor de animaties. Die zijn inhoudelijk gecontroleerd door de deskundigen van het CBS. Zoals bijvoorbeeld de animatie over de veehouderij. Dat is een combinatie geworden tussen de CBS-cijfers en de persoonlijke interpretatie qua vormgeving en uitvoering van de studenten. Daarbij is voor het CBS onpartijdigheid belangrijk, want het CBS wil cijfers leveren op basis van de feiten.
Terugkijkend zijn zowel het CBS als de HKU Media zeer tevreden over de samenwerking. Het CBS heeft er een paar mooie animaties bij en het werk dat de studenten gedaan hebben voor het CBS is interessant voor hun portfolio. Het was veel meer dan een schoolopdracht, het CBS werd behandeld als een echte klant. De samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar, aldus het CBS.
De animatie over ‘corona oversterfte’ werd gemaakt door Aimee Evertsz en Megan de Jong. Berthus Dokter en Jasper Witteman waren de makers van de animatie ‘Nederland in 20 cijfers’. Lisa de Jong en Cherelle Drenthe zetten in hun animatie de veehouderij centraal. Broedvogels waren het thema in de animatie van Manon van Laarhoven en Marloes Graaff.

Reacties