Koningin Máxima bezoekt Universiteit Utrecht

Foto: UU

Koningin Máxima heeft vandaag, dinsdag 8 december, de Universiteit Utrecht bezocht. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de coronapandemie op het onderwijs en het welzijn van studenten en docenten.

“We zijn als College van Bestuur trots op de wijze waarop studenten en medewerkers omgaan met de huidige situatie”, aldus collegevoorzitter Anton Pijpers. “We zien dat er geweldige inspanningen worden geleverd en tegelijk dat sommige mensen het echt moeilijk hebben. Het is mooi dat we de Koningin mochten laten zien hoe we hier in Utrecht samen proberen corona het hoofd te bieden.”
Tijdens het bezoek was de Koningin met name benieuwd naar het studentenwelzijn. Een onderwerp dat op de Universiteit Utrecht hoog op de agenda staat. “Door corona zitten veel mensen in een lastig parket”, aldus Anton Pijpers, “en dat geldt zeker voor studenten. Het sociale leven ligt deels stil en studenten kunnen minder aanwezig zijn op de campus. Studenten geven aan meer stress te ervaren en onzeker te zijn over de toekomst. We werken daarom hard om studenten zo goed mogelijk te begeleiden, naast hun studievoortgang zetten we ons ook in voor een goede mentale gezondheid.”
Zo is op de UU de begeleiding vanuit studieadviseurs geïntensiveerd, zijn er financiële regelingen met studenten getroffen en initiatieven gelanceerd om studenten te voorzien van tips bij het thuis studeren. Ook neemt de universiteit deel in het internationale project Caring Universities, waarin studenten via e-health-modules coaching en begeleiding kunnen krijgen. “Gelukkig hebben we daarnaast vanuit de overheid de ruimte gekregen om beperkt fysiek onderwijs te geven”, aldus Anton Pijpers. “Die ruimte benutten we zo goed mogelijk.” Om een indruk te krijgen van de manier waarop het onderwijs doorgaat, bezocht Koningin Máxima een biologiepracticum van Universitair Docent Lena Will. In haar practica benut Will de fysieke ruimte op de campus en maakt ze tegelijk gebruik van digitale middelen. Zo zijn haar colleges bijvoorbeeld via een livestream te volgen in andere practicumzalen en organiseert zij practica waarbij studenten op afstand in duo’s samenwerken.
Aansluitend bracht Koningin Máxima een bezoek aan de Utrechtse Biologen Vereniging (UBV). In de verenigingskamer vertelden bestuursleden Machiel van Halteren en Diede Bastmeijer over de rol die studentenorganisaties spelen op het gebied van studentenbinding, met name voor eerstejaarsstudenten. Anton Pijpers: “De Utrechtse studentenorganisaties doen echt geweldig werk en zijn belangrijk om studenten een plekje te laten vinden binnen de universiteit.”
Het bezoek werd afgesloten met twee rondetafelgesprekken. Tijdens het eerste gesprek sprak Koningin Máxima onder meer met een eerstejaarsstudent, een promovendus en een studentenpsycholoog over de psychosociale gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor studenten. Tot slot sprak Koningin Máxima over de geleerde lessen van de coronapandemie voor het hoger onderwijs. Met docenten en studenten ging zij in gesprek over onderwijsinnovaties en de ervaringen van blended learning. Blended learning is een mix van verschillende manieren van leren. Enkele experts vanuit andere universiteiten sloten via videobellen aan bij het gesprek.
Het bezoek van de Koningin aan de Universiteit Utrecht maakt onderdeel uit van een serie werkbezoeken door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Daarbij spreken ze met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis.

Reacties