Voortzetting ‘open-deuren’ De Klimroos voor kinderen uit de wijk

Foto: De Klimroos

Na de start in september naderen de naschoolse activiteiten van Brede School De Klimroos alweer de afsluiting. De pilot om deze activiteiten ook open te stellen voor alle kinderen uit de wijk was een groot succes. 
Kinderen van verschillende basisscholen ontmoeten elkaar tijdens de buitenschoolse activiteiten. Zo kennen zij meer kinderen en maken zij meer vrienden. Daarom zet De Klimroos de pilot voort en kunnen alle kinderen uit de wijk zich weer inschrijven voor de nieuwe activiteiten in dit verdere schooljaar.

In de week van 25 januari 2021 starten de nieuwe activiteiten waar alle kinderen uit de wijk dus aan mee kunnen doen. Op dinsdag 26 januari start de toneelcursus voor groep 5 t/m 8, op donderdag 28 januari de stoere sport- en spelactiviteit voor groep 1 en 2 en op vrijdag 29 januari de schrijfdans voor groep 2 t/m 4. Begin januari 2021 kan hiervoor ingeschreven worden: https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/activiteiten/
Voor een kijkje bij de cursussen die nu nog gaande zijn (schaken-atletiek-kunstclub en koken&bewegen) klik op: https://bit.ly/3qgeQDM
De Klimroos en haar partners verzorgen drie keer per jaar een naschools aanbod dat open staat voor alle kinderen in de wijk. Want, zoals obs De Klimroos nastreeft: ‘Samen de Wereld in’!

Reacties