Gemeenteraad pleit voor stagebroedplaatsen in leegstaande evenementhallen

Foto: Gemeente Utrecht

De Utrechtse politiek maakt zich zorgen over het MBO onderwijs in de coronacrisis. Aanleiding is een noodkreet van de MBO Raad afgelopen dinsdag: het stagetekort loopt op en online onderwijs blijkt niet altijd een goed alternatief. Samen met veel andere partijen dringt GroenLinks woensdag via schriftelijke vragen aan op de noodzaak voor creatieve oplossingen, zoals stagebroedplaatsen in leegstaande evenementhallen.  
 
In Utrecht studeren maar liefst 17.000 MBO’ers. Op het MBO zijn fysiek onderwijs en stages vaak een belangrijk onderdeel van de opleiding. Vanwege de 1,5 meter regel is dit maar beperkt mogelijk. MBO studenten worden hierdoor nog harder geraakt dan andere studenten. GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard: “Stagetekorten in het MBO lopen door de coronacrisis nog harder op. Dit is zorgelijk. Er is snel actie nodig! De voorstellen van de MBO raad, zoals stagebroedplaatsen in evenementhallen of cultuursector, kunnen wat ons betreft goede creatieve oplossingen zijn. ” 
De partijen vragen het stadsbestuur hoe groot het tekort aan MBO stageplekken in Utrecht op dit moment is en hoe het loopt met acties om dit terug te dringen. Ook willen ze van het stadsbestuur weten welke kansen zij ziet in de door de MBO raad voorgestelde creatieve oplossingen. Naast de stagebroedplaatsen noemt deze ook het creëren van nieuwe stageplaatsen, zoals BOA’s in opleiding of op de coronateststraat.

Reacties