PvdA presenteert initiatiefvoorstel voor eerlijk en transparant aanmeldbeleid

Foto: PvdA

PvdA-raadsleden Hester Assen en Ilse Raaijmakers hebben het initiatiefvoorstel ‘Een eerlijke start voor ieder kind’ bij de gemeenteraad ingediend. Met dit voorstel wil de PvdA tot een eerlijk en transparant aanmeldbeleid komen, dat segregatie tegengaat en kansengelijkheid bevordert.

In juni bleek uit onderzoek dat een aantal scholen met vooraanmeldingen werkt die automatisch leiden tot toelating. Scholen omzeilde volgens de PvdA de wet en vergrootte daarmee de segregatie. Het initiatiefvoorstel dat Raaijmakers en Assen hebben ingediend moet ervoor zorgen dat het aanmeldbeleid eerlijk is en segregatie wordt tegen gegaan. Ze doen een aantal concrete voorstellen voor een eerlijk en transparant aanmeldbeleid waarbij ze hebben gekeken naar andere gemeenten die daar al langer mee werken.
In hun voorstel introduceren ze een centraal aanmeldpunt, waar ouders 3-6 voorkeursscholen opgeven, en een centraal aanmeldmoment, wanneer een kind 3 jaar wordt. Ieder kwartaal wordt gekeken naar de inschrijvingen op dat moment en geplaatst. Is er plek? Dan kan een leerling naar de school van de eerste voorkeur. Is er sprake van meer inschrijvingen dan er plek is dan stellen ze een aantal voorrangsregels voor.
De eerste is de zus-broerregeling zodat broertjes en zusjes naar dezelfde school kunnen. Vervolgens gaan kinderen met een voorschoolse indicatie voor, oftewel kinderen met een taalachterstand. Als derde voorrangsregel gaan de kinderen uit de buurt voor. Buurten worden gedefinieerd met behulp van cirkels rondom de woning van een kind, naar Amsterdams voorbeeld.

Reacties