Wellant biedt komend schooljaar brugjaar aan

Foto: pixabay

Wellant vmbo Utrecht biedt vanaf komend schooljaar als eerste reguliere vmbo-school in Utrecht een brugjaar aan. Een brugjaar is een overgangsjaar tussen groep 8 en de middelbare school. Het is bedoeld voor kinderen die nog niet klaar zijn voor de middelbare school.

“Voor sommige kinderen is de stap van groep 8 naar de middelbare school te groot. Ze hebben eigenlijk nog een extra jaartje taal of rekenen nodig, zijn nog te speels, hebben moeite met plannen, concentratieproblemen, faalangst of weinig zelfvertrouwen”, legt schoolleider Teun Stigter van Wellant vmbo Utrecht uit. “In het brugjaar werken ze onder intensieve begeleiding aan hun persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Na het brugjaar kunnen ze dan naar het schoolniveau dat écht bij ze past. Zonder brugjaar komen dit soort kinderen waarschijnlijk op een lager niveau terecht dan nodig.”
“Ons brugjaar is speciaal voor kinderen die het in zich hebben om vmbo KB, GL/TL of havo te gaan doen, maar dat niveau nu nog niet halen”, vervolgt Stigter. “Het gaat om kinderen die passen op een reguliere school. Ze hebben alleen een leerachterstand in taal of rekenen. Of ze hebben extra hulp nodig bij hun persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van hun behoeften, krijgen de brugjaarleerlingen bijvoorbeeld extra taal- of rekenlessen, een training sociale vaardigheden of organisatie en planning.”
Onderwijs op maat dus, met veel aandacht en begeleiding. Een brugjaarleerling heeft twee begeleiders: de mentor van de reguliere brugklas – waar de brugjaarleerling zoveel mogelijk lessen volgt om alvast te wennen aan het brugklasleven – én de brugjaarcoach. De brugjaarcoach begint en eindigt de dag met de brugjaarleerlingen en is daarmee een vast, vertrouwd gezicht. De coach is een didactisch en pedagogisch specialist die samen met de leerling en ouders en ondersteund door een orthopedagoog een leertraject opstelt met de persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Het leertraject wordt om de zes weken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Stigter: “Na het brugjaar kunnen de brugjaarleerlingen op onze school hun vmbo-diploma halen. Een overstap naar een andere middelbare school behoort ook tot de mogelijkheden.”
Het brugjaar sluit heel goed aan bij het persoonlijk leer-concept waar Wellant vmbo Utrecht voor alle leerlingen mee werkt. Stigter: “We hebben een brede brugklas, waar pas na twee jaar een definitief schooladvies wordt gegeven. Onze leerlingen volgen vakken op hun eigen tempo en niveau.”

Reacties