Utrecht heeft een tekort van minstens 8000 studentenwoningen

Foto: Pixabay

Utrecht heeft volgens het Landelijk Monitor Studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences een tekort van minstens 8000 studentenwoningen. VIDIUS studentenunie eist daarom meer inzet van ‘belangrijke partijen’ voor een van de belangrijkste behoeftes van de student.

Uit de monitor blijkt dat Utrecht op landelijk niveau het slechts scoort op het gebied van vraag en aanbod. Het aanbod is niet in verhouding met de vraag en er is een tekort van minstens 8000 studentenwoningen. De komende jaren groeit het studentenaantal in Utrecht fors, met name op het gebied van internationale studenten. Er ligt dus bij de gemeente Utrecht, studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen een belangrijke taak om deze studenten te voorzien in deze basisbehoefte. ”Op deze manier is Utrecht als studentenstad niet voorbereid op de toekomst”, zegt Boukje Dotinga van het VIDIUS bestuur.
Volgens de monitor is er naast een hoge druk op de woningmarkt ook sprake van te hoge huren en komen Utrechtse studenten het slechts uit de monitor wat betreft maandelijkse woonlasten. Waar het landelijk gemiddelde ongeveer 10 euro te hoog ligt is dit in Utrecht maar liefst 65 euro. ”Er moet een manier gevonden worden om het voor de student goedkoper te maken op kamers te wonen” aldus Boukje.

Reacties