Plannen voor verbouwing Universiteitsmuseum gepresenteerd

Foto: Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum heeft plannen om te vernieuwen en wil daarom verbouwen. In de huidige opzet barst het museum op drukke dagen uit zijn voegen. Gisteren is een nieuw plan gepresenteerd om te verbouwen. Het biedt de ruimte die nodig is om het eerste onderzoeksmuseum van Nederland te worden én het doet recht aan de architectonische waarde van het gebouw, waarvoor in 1996 de Rietveldprijs werd toegekend.

Een eerder ontwerp van de Universiteit Utrecht voor het museum stuitte op kritiek. Na bezwaren van het Cuypersgenootschap is de universiteit in gesprek gegaan met allerlei belanghebbenden in een stadsgesprek. Vervolgens heeft De Zwarte Hond, het architectenbureau dat verantwoordelijk is voor de vernieuwing, na overleg met de oorspronkelijke architect, Koen van Velsen, een aangepast ontwerp gemaakt. In het ontwerp dat er nu ligt, blijven de gevel en het karakter van het huidige gebouw intact.
In het nieuwe ontwerp worden de grootste knelpunten voor het museum opgelost. Door het entreegebied uit te breiden en een deel van de huidige kantoren bij het museale deel te betrekken, komt er meer ruimte voor tentoonstellingen en faciliteiten voor de groeiende bezoekersstroom zoals garderobe, toiletten en receptie. Het gebouw behoudt een open karakter met zicht op de achterliggende Oude Hortus. Architect Kees Kaan, die namens Van Velsen mee heeft gekeken tijdens het ontwerpproces, stelt dat het ontwerp de hoofdopzet van Van Velsen “volledig respecteert”. Er is inmiddels vooroverleg geweest met de Commissie Welstand en Monumenten.
Paul Voogt, directeur van het Universiteitsmuseum: ‘Ik ben tevreden met de gevonden oplossing. We zijn er in goed overleg met het Cuypersgenootschap en de architect van het oorspronkelijke gebouw uitgekomen. Daarbij hebben we compromissen moeten sluiten, maar het belangrijkste is dat we met deze verbouwing en vernieuwing de museumbeleving naar een nog hoger niveau kunnen brengen, voor een nog groter publiek. In het nieuwe museum wordt de bezoeker zelf onderzoeker. Een goede bezoekerservaring is altijd het uitgangspunt geweest van de hele vernieuwing en dat kunnen we realiseren met de gevonden oplossing. Er komt meer expositieruimte, met meer aandacht voor de actualiteit en innovatieve concepten, plus betere faciliteiten. Kortom: we kunnen aan de slag om een op de toekomst gericht onderzoeksmuseum te worden dat past bij de huidige tijd en bij een universiteitsstad als Utrecht.’
De grootste aanpassingen aan het gebouw worden gedaan op de begane grond: door het entreegebied anders en ruimer in te richten, kan het museum de groeiende stroom aan bezoekers in de toekomst een betere ervaring bieden. Met de verbouwing en een betere indeling van de ruimtes kunnen er meer objecten tentoongesteld worden, kan er meer onderzoek plaatsvinden en komt er meer ruimte voor faciliteiten voor de bezoekers. 

Reacties