Arno Hoes benoemd tot decaan en vice-voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht

Foto: Universiteit Utrecht

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de raad van toezicht van het UMC Utrecht hebben prof. dr. A.W. Hoes (Arno) met ingang van 1 juni 2019 benoemd tot decaan van de faculteit geneeskunde respectievelijk vice-voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Arno Hoes volgt Frank Miedema op die met ingang van 1 maart jl. afscheid heeft genomen.

“Met de benoeming van Arno Hoes krijgt het UMC Utrecht een decaan en vicevoorzitter die samen met collega’s de strategie van verbinding met patiënt en maatschappelijke impact van onze zorginnovaties, onderwijs en onderzoek verder brengt. Met zijn achtergrond weet het UMC Utrecht zich verzekerd van een bestuurder die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het creëren van de “evidence-based” zorg van morgen in de Utrechtse regio en daarbuiten”, aldus voorzitter raad van toezicht Caroline Princen.
“Arno Hoes gaat verder met de ontwikkeling van “open science” en “science for society” waarvoor zijn voorganger het fundament heeft gelegd. Wij zijn ervan overtuigd dat Arno Hoes een stimulerende en verbindende rol zal spelen in de ontwikkeling van multidisciplinair onderzoek en onderwijs en de strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht”, zegt de voorzitter van het college van bestuur Anton Pijpers.
Arno Hoes is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en op dit moment divisievoorzitter van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richten zich vooral op de (vroeg)diagnostiek, therapie en prognose van hart- en vaatziekten en op de methoden van klinisch onderzoek. Hij heeft uitgebreide ervaring in het besturen van (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen en was betrokken bij de totstandkoming van veel (inter)nationale klinische richtlijnen.
Recentelijk stond hij mede aan de wieg van U-TRIAL (een onderdeel van de strategie van het UMC Utrecht om meer klinische trials uit te voeren die de dagelijkse praktijk gaan verbeteren) en van The Healthcare Innovation Center (THINC.) dat tot doel heeft zorginnovaties snel mogelijk te maken en te evalueren.

Reacties

0