HKU-docent promoveert op evaluatiemethode voor toegepaste games

Foto: HKU

HKU-docent Micah Hrehovcsik is gepromoveerd op een evaluatiemethode voor toegepaste games die spelontwerpers al tijdens het maakproces in staat stelt hun ontwerp bij te sturen. Tijdens het maken van een spel voor psychiatrische patiënten leidde de door Hrehovcsik mede-ontwikkelde methode tot een radicale wijziging van de gameplay van competitief naar coöperatief. Dat bleek te beoogde doelgroep meer te motiveren.

Het spel Moodbot werd onder leiding van Micah Hrehovcsik met HKU-docenten en -studenten ontworpen in samenwerking met experts van Altrecht, instituut voor geestelijke gezondheidszorg. Het werkt als een interactieve coach die patiënten met zware depressies en psychoses aanspoort zélf signalen van terugval te noteren.
Door het spelen van de game ontstaat meer inzicht in het herstelproces en ervaart de patiënt meer eigen regie. Het spel stimuleert ook om andere patiënten virtueel te bezoeken, zodat een netwerk ontstaat. Bekijk hier hoe de game werkt.
Hrehovcsik en zijn team werkten voor Moodbot intensief samen met zorgpersoneel en patiënten. Ze maakten gebruik van een evaluatiemethode waar betrokkenen aan de hand van kaartjes met vragen kritisch moesten nadenken over de voortgang van het maakproces.
Door deze aanpak kwam onder meer aan het licht dat de doelgroep een bepaald competitief element als onvoldoende motiverend ervoer. De spelontwerpers grepen in en vervingen dit element door coöperatieve gameplay waarbij spelers samenwerken.
Volgens Hrehovcsik maakt dit voorbeeld inzichtelijk hoe ontwerpers een beter eindproduct maken wanneer ze uitvoerig en tijdig testen met publiek en gebruikers. Dat werkt effectiever dan enkel vertrouwen op de veronderstelde innovativiteit van een technologische oplossing.
Hrehovcsik heeft de gebruikte evaluatiemethode verbeterd en aangescherpt, en de bevindingen opgenomen in zijn proefschrift. De ervaringen met Moodbot hebben ook hun weg teruggevonden naar het onderwijs van HKU.
Hrehovcsik maakte voor zijn evaluatiemethode gebruik van het ‘ontwerpdenken’ dat mede is ontwikkeld binnen de Innovatie Studio van HKU. Daarbij hoort het zo vroeg mogelijk betrekken van doelgroepen en belanghebbenden bij het ontwerpproces en niet pas in de afrondingsfase wanneer het te laat is om nog bij te sturen.
Hrehovcsik is gepromoveerd aan de universiteit van Bournemouth (Verenigd Koninkrijk).

'

Reacties

article
70548
HKU-docent Micah Hrehovcsik is gepromoveerd op een evaluatiemethode voor toegepaste games die spelontwerpers al tijdens
https://utrecht.nieuws.nl/onderwijswetenschap/70548/hku-docent-promoveert-op-evaluatiemethode-voor-toegepaste-games/
2019-01-28T12:33:23+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2019/01/28123311/Moodbot.png
Onderwijs & Wetenschap