20 miljoen voor onderzoek naar duurzamer en gezonder voedsel

Foto: Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is één van de partners binnen de nieuwe Regiodeal FoodValley, waar de Rijksoverheid twintig miljoen euro voor reserveert. Andere partijen gaan voor nog eens minimaal twintig miljoen euro bijdragen. De universiteit is samen met het UMC Utrecht een van de trekkers van dit omvangrijke project.

Het kabinet wil 20 miljoen euro investeren in de regio FoodValley (Gelderland en Utrecht). Rijk en regio werken aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier, waarbij burgers en boeren goed met elkaar kunnen samenleven. Daarbij speelt de productie van voedsel een belangrijke rol. Met dit project wordt verder onderzocht welke voeding het beste bijdraagt aan de zorg voor verschillende patiënten en hoe meer mensen gezond en duurzaam gaan eten. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe, duurzame stallen en productietechnieken (bijvoorbeeld in de pluimveesector). Transitie van bestaande systemen is daarvoor cruciaal en vormt dan ook de kern van deze regiodeal.
Het plan is ingediend door Regio FoodValley, de provincies Gelderland en Utrecht, de Wageningen University and Research (WUR) en de Universiteit Utrecht, LTO Gelderse Vallei en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Bij de voorbereiding zijn ook allerlei andere partners betrokken, zoals bijvoorbeeld het Netherlands Center for One Health (NCOH), het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, Danone Nutricia Research en bedrijven uit de agrarische sector en de Rabobank.
De Universiteit Utrecht heeft met het strategische thema Life Sciences (One Health, Utrecht Exposome Hub) en de onderzoekshub Future Food Utrecht veel kennis en ervaring in huis met interdisciplinair onderzoek naar de relatie tussen de gezondheid van mens en dier, voedsel(ketens) en klimaat. Een breed scala Utrechtse onderzoekers – vanuit de life sciences tot de sociale wetenschappen – werkt aan urgente maatschappelijke vraagstukken rond voeding en gezondheid die perfect aansluiten bij de doelstellingen uit de Regiodeal FoodValley.
De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 meer bekend over de precieze besteding van het onderzoeksgeld en dat de regiodeals voor de zomer worden ondertekend.

Reacties

article
69993
De Universiteit Utrecht is één van de partners binnen de nieuwe Regiodeal FoodValley, waar de
https://utrecht.nieuws.nl/onderwijswetenschap/69993/20-miljoen-onderzoek-naar-duurzamer-en-gezonder-voedsel/
2018-11-27T12:25:11+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2018/11/27122445/futurefood.jpg
Onderwijs & Wetenschap