Plan voor nieuwbouw school SO Fier

Foto:

Een nieuw schoolgebouw voor SO Fier is een stap dichterbij gekomen nu het college de startnotitie voor nieuwbouw heeft vastgesteld. De school biedt speciaal onderwijs aan kinderen die ondersteuning nodig hebben bij hun gedrag en wil een nieuw gebouw realiseren aan de Winklerlaan 79 in Tuindorp.

Het huidige gebouw voldoet niet aan de huidige eisen. De school is daarom tijdelijk gevestigd aan de Stroyenborchdreef in Overvecht.Het voornemen is een school te realiseren met veertien tot zestien lokalen, een speellokaal en een gymzaal. Bewoners en andere belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over de nieuwbouwplannen.

Reacties