Veertien KSU-scholen realiseren Schoolplein14

Foto:

Dankzij een samenwerking tussen de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en de Cruyff Foundation wordt de komende drie jaar bij maar liefst veertien KSU-scholen een Schoolplein14 gerealiseerd. Schoolplein14 heeft als doel om kinderen te stimuleren om met elkaar te bewegen tijdens en na schooltijd.


“Door sport en spel worden kinderen niet alleen fitter, het verbetert tevens het cognitieve vermogen en de schoolprestaties van kinderen. Maar bovenal moet bewegen vooral leuk en gevarieerd zijn,” licht Jan van der Klis, bestuursvoorzitter van de KSU toe. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen dagelijks buiten spelen. Gericht en creatief buitenspelen stimuleren wij onder andere door de samenwerking met Schoolplein14 aan te gaan.”
Schoolplein14 is een initiatief van de Cruyff Foundation, die als missie heeft jeugd vooruit te brengen door bewegen. Schoolplein14 heeft als doel kinderen uit te dagen en te stimuleren met elkaar te bewegen tijdens en na schooltijd. In samenwerking met de school en de leerlingen worden lijnen en kleurvakken (coatings) op de grond en muur aangebracht. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd.

Reacties