UMC Utrecht op zoek naar draadloze bewaking ex-IC-patiënten

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Patiënten die na een ingrijpende operatie van de intensive care terugkeren naar de verpleegafdeling of naar huis gaan, hebben een verhoogd risico om complicaties te ontwikkelen. Vroege herkenning is van levensbelang evenals de snelle start met een behandeling. Reden waarom UMC Utrecht samen met vier Europese ziekenhuizen de samenwerking ‘Nightingale’, waarbij bedrijven worden uitgedaagd een techniek te ontwikkelen voor het continu en op afstand monitoren van de vitale functies van patiënten die van de intensive care af komen.

De vijf ziekenhuizen zoeken bedrijven met kennis en ervaring op het gebied van medische sensoren en complexe signaalanalyse die een oplossing kunnen ontwikkelen voor het op afstand monitoren van vitale functies van patiënten. Het moet een monitoring- en communicatiesysteem zijn dat patiënten met zorgverleners verbindt, slimme zelflerende algoritmen gebruikt om vroegtijdige achteruitgang te herkennen en geïntegreerd is met informatiesystemen van verschillende zorgverleners. Nightingale betrekt naast zorgprofessionals ook patiënten en mantelzorgers om te zorgen dat de technologie goed aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de patiënt.

Subsidie
Het UMC Utrecht start dit project samen met Universitair Ziekenhuis Leuven, University College London Hospitals, het Karolinska University Hospital in Stockholm en Uniklinik Aachen. De Europese Unie heeft een nieuw programma opgezet met de naam ‘Precommercial Procurement’. In plaats van de Europese industrie direct te subsidiëren in hun eigen innovatieve ontwikkelingen – deze sluiten evenwel niet altijd goed aan op de wensen van patiënten en zorgverleners – wordt er nu subsidie van 5,3 miljoen euro toegekend aan ziekenhuizen met een ‘clinical need’ die een oplossing zoeken. Meer informatie op www.nightingale-h2020.eu.

Bron: UMC Utrecht

Reacties