Zorgrobot Zora bewijst zijn nut in verpleeg- en verzorgingshuizen

Foto: Hogeschool Utrecht

UTRECHT – Zorgrobot ZORA heeft positieve effecten op cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Vraaggestuurde Zorg van Hogeschool Utrecht, uitgevoerd in opdracht van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU).

Zo heeft een aantal van de veertien deelnemende zorgorganisaties al goede resultaten bereikt bij mensen met psychogeriatrische problemen, zoals dementie. Onrustige bewoners in crises werden rustig door ZORA. Daarnaast krijgt de robot ouderen zover om mee te doen met activiteiten, soms in het kader van fysiotherapie maar vaker in het kader van een beweegactiviteit op de woongroep.

Eerste pilotjaar
In het eindrapport van het lectoraat Vraaggestuurde Zorg staan de resultaten van het eerste pilotjaar van het project. De evaluatie van de voortgang is uitgevoerd door studenten van de HU-opleidingen Management in de Zorg en Verpleegkunde. Er zijn interviews afgenomen met medewerkers die ZORA gebruiken, projectleiders ZORA en bestuurders. Daarnaast zijn vragenlijsten uitgezet onder medewerkers en zijn ouderen geobserveerd bij activiteiten met de robot. Als het mogelijk was, is ook aan de ouderen gevraagd wat zij van de robot en de activiteiten vonden.

Uit het eindrapport van het lectoraat blijkt dat de zorgorganisaties nog zoekend zijn hoe ZORA ingezet kan worden bij de verschillende doelgroepen. Wanneer ZORA gerichter wordt ingezet, kan ontdekt worden bij welke doelgroepen wel en bij welke doelgroepen ZORA niet werkt. Alle zorgorganisaties zien in de toekomst heel goede mogelijkheden voor de verdere toepassing van de zorgrobot.

Bron: Hogeschool Utrecht

 

Reacties