Partij voor de Dieren wil dat provincie zwanen kogelvrij verklaart

Foto: Suzanne Jutzeler via pixabay

De provincie Utrecht heeft ontheffing verleend voor het afschieten van knobbelzwanen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vindt het besluit onterecht en wil dat de provincie de ontheffing intrekt.

Gedeputeerde Staten heeft ontheffing verleend om de knobbelzwanen tot 2025 in bijna de hele provincie af te schieten. De reden die wordt aangevoerd is dat de schade maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn. De getaxeerde schade van knobbelzwanen over de jaren 2012-2017 bedraagt volgens de Partij voor de Dieren uit 6300 euro. De Partij voor de Dieren vindt dat deze schade gecompenseerd kan worden en dat preventieve maatregelen de voorkeur genieten. Bovendien wil de partij van de verantwoordelijk gedeputeerde weten welke inspanningen er worden verricht om schade aan andere soorten te voorkomen. Zo vliegt bijvoorbeeld 20% van de kleine zwanen rond met hagel in het lichaam. Ook de terminologie in de ontheffing doet de wenkbrauwen bij de Partij voor de Dieren fronsen. Statenlid Willem van der Steeg: “Er valt te lezen dat het doel is om een ‘landschap van angst’ te creëren voor de zwanen. Het is de hoogste tijd dat de provincie eens beseft dat er ook een plaats voor fauna moet zijn in haar natuurbeleid, in plaats van het automatisme om elke keer maar ontheffing te verlenen om dieren af te schieten. Utrecht moet de zwanen niet vogelvrij, maar kogelvrij verklaren.”

Reacties