Vrijwilligers vinden ottersporen bij Utrechtse faunatunnel

Foto: provincie Utrecht

Vrijwilligers van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen hebben onlangs ottersporen aangetroffen bij de Utrechtse faunatunnel onder de Ir. Enschedeweg, de N212, ten zuiden van Wilnis. De otter, een karakteristieke diersoort in dit gebied, is hoogstwaarschijnlijk vanuit Nieuwkoop de provincie Utrecht in gezwommen.

De otter vraagt voor zijn leefgebied voldoende rust, ruimte, schoon water, dekking in het landschap en een rijk en gevarieerd voedselaanbod. Gebleken is dat de otter het gebied bij Wilnis komt verkennen. De vrijwilligers van De Groene Venen blijven de komende tijd actief zoeken naar nieuwe sporen van de otter. De provincie heeft de faunatunnel ten zuiden van Wilnis in 2014 aangelegd.
De weg voor de otter ligt nu open richting de natuur in de Demmerickse polder, Vinkeveense Plassen, Waverhoek en De Botshol en wellicht zelfs verder via de ecopassage van Rijkswaterstaat onder de A2 richting Loenersloot en Nigtevecht.
De provincie Utrecht heeft in haar Natuurvisie de natuurparels op kaart gezet. Dit zijn gebieden waar de provincie inzet op extra maatregelen om bedreigde dier- en plantensoorten te beschermen. De otter is daarbij een karakteristieke diersoort van de moerassen en de grote rivieren met hun uiterwaarden.
De otter is de kroon op het natuurwerk dat door de provincie Utrecht hier samen met betrokken partijen, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de agrarische collectieven, Rijkswaterstaat, gemeenten, De Groene Venen en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is uitgevoerd.

Reacties