Flexibel cameratoezicht in Hoograven

Foto: CC0 Public Domain

Met ingang van 20 september is het cameratoezicht verplaatst uit de omgeving Seinedreef in Overvecht naar een nieuwe locatie in Hoograven. Dat schrijft burgemeester Peter den Oudsten in een memo naar de gemeenteraad.

De overlast van bedelaars, zwervers en jeugd rond de Seinedreef is nog niet verdwenen. Maar cameratoezicht is volgens burgemeester Den Oudsten een schaars middel dat moet worden ingezet op die plekken waar de nood het hoogst is. Op basis van een analyse van verschillende gebieden worden de flexibele camera’s uit de Seinedreef verplaatst naar ’t Goylaan in Hoograven. Het cameratoezicht in de omgeving van de Wolgadreef, een locatie waar de jeugdoverlast de afgelopen zomer ernstig was, wordt verlengd met drie maanden.
Op ’t Goylaan zijn al langere tijd problemen. Jongeren hangen er in auto’s, op auto’s van bezoekers en voor de winkels. Er worden vernielingen gepleegd en de jeugd is regelmatig intimiderend aanwezig. Bewoners geven aan zich niet veilig te voelen.
Ook ’s nachts is het onrustig op ’t Goylaan. Door de gevolgen van de coronamaatregelen is de situatie verergerd. Het aantal bewonersmeldingen uit het gebied is groot en het verzoek om cameratoezicht komt regelmatig terug.
Het gebied in de omgeving van de Wolgadreef veroorzaakt de meeste meldingen van jeugdoverlast in de wijk Overvecht. Na een korte periode van betrekkelijke rust is er een toename te zien van grensoverschrijdend gedrag van jeugd in de leeftijd van 14 tot circa 16 jaar. De overlast bestaat uit vernielingen van onder andere abri’s en gebouwen, het intimideren van bewoners, winkeliers en medewerkers van Qbuzz rondom het winkelcentrum Overkapel. Het gebied is volgens burgemeester Den Oudsten een hotspot tijdens de ramadan en de jaarwisseling.
In de afgelopen maanden is de jeugd nog nadrukkelijker negatief aanwezig. Er zijn bewoners bespuugd en de corona-maatregelen worden door deze jongeren stelselmatig genegeerd. De camera’s maken deel uit van een breed pakket aan maatregelen en worden ingezet in samenhang met de aanpak jeugdgroepen en de integrale aanpak Samen voor Overvecht.

Reacties