Celstraffen geëist tegen Utrechtse drugsdealers

Foto: rechtspraak.nl

Tegen drie jonge verdachten uit Utrecht zijn vandaag gevangenisstraffen geëist tot 24 maanden vanwege drugshandel en het deel uitmaken van een criminele organisatie. De 26-jarige hoofdverdachte kocht blokken cocaïne in en leverde kleinere hoeveelheden aan dealers zoals de twee medeverdachten. Zij verhandelden de bolletjes onder andere in de Utrechtse wijk Hoograven, waar de drugsproblematiek in het bijzonder speelt.

Het onderzoek van de politie wees uit dat het om een goed georganiseerde groep ging. Er werd gebruik gemaakt van huurauto’s en van veel verschillende telefoons. Over de handel werd gesproken in versluierde taal en er was sprake van een taakverdeling. De 26-jarige verdachte stuurde de anderen aan, de 27-jarige verborg de voorraad in zijn woning, de 22-jarige verdachte deed de verkoop. Het voorbereiden van de drugs gebeurde in een woning van een van de klanten in Soest. De handel vond in ieder geval plaats in de periode van december 2019 tot maart 2020.
Op 3 maart 2020 werden de twee oudste verdachten aangehouden direct na het ophalen van cocaïne in Rotterdam, ook werden hun woningen doorzocht. Er werd beslag gelegd op meer dan een halve kilo cocaïne, heroïne en hasj en weegschaaltjes, verpakkingsmiddelen, telefoons, laptops,  dure merkkleding, sieraden, contante geldbedragen en auto’s. De jongste verdachte, die probeerde te vluchten, werd een dag later aangehouden in een hotel. Ook in zijn woning werden drugs, geld en telefoons gevonden en in beslag genomen.
Op basis van observaties, het telefoonverkeer van de verdachten en een analyse van reisbewegingen en locaties, vond de officier de feiten bewezen. De officier van justitie heeft de verdachten voorgehouden dat een carrière in de drugscriminaliteit kan eindigen met een langdurige gevangenisstraf of met een kogel. Alternatief is kiezen voor een andere manier van leven. Daarvoor is hen een aanbod gedaan vanuit het Programma Straatwaarden. Dit programma is onderdeel van de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit en kent twee sporen: strafrechtelijk aanpakken van sleutelfiguren in de drugshandel en het voorkomen dat jongeren de drugshandel in gaan.
De twee oudste verdachten hebben geen inzicht willen geven – op de zitting bleven ze gebruik maken van hun zwijgrecht – en geen blijk gegeven daadwerkelijk te willen breken met hun criminele carrière. Tegen de hoofdverdachte eiste de officier daarom 24 maanden celstraf, een locatieverbod voor de wijk Hoograven voor vier jaar, en een contactverbod met de medeverdachten. Ook zei hij de criminele verdiensten te zullen afpakken. Tegen de 27-jarige verdachte eiste hij 20 maanden celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk met begeleiding, een locatieverbod voor de wijk voor drie jaar en een contactverbod. Ook moet deze verdachte eerder opgelegde voorwaardelijke straffen, in totaal vijf maanden, gaan uitzitten.
De derde verdachte heeft wel openheid gegeven; hij wil uit het criminele milieu stappen en zijn leven anders vorm geven. Tegen deze verdachte eiste de officier een gevangenisstraf van negen maanden waarvan vijf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Hieraan is een uitgebreid pakket aan voorwaarden verbonden zoals een enkelband, openheid geven over zijn financiën, een strak rooster, een contactverbod, meewerken aan onderzoeken en trainingen. Dit alles met het doel een normaal dag- en nachtritme terug te krijgen, financiële orde op zaken te stellen, weerbaar te worden, een diploma te behalen en uiteindelijk werk te krijgen. Als de rechter hem vraagt: “Weet je dat dit moeilijk wordt, hard werken en weinig geld”, knikt hij, hij weet het.
Aanpak Utrecht Zuid
De politie, Openbaar Ministerie en gemeente zetten zich samen met bewoners en ondernemers in om Utrecht Zuid veiliger te maken. Toch ervaren bewoners nog regelmatig overlast van jeugd, verkeer of (drugs)criminaliteit. Waar gemeente, politie en Openbaar Ministerie zich het meeste zorgen over maken, is de aanwas van jongeren in de drugshandel. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van misdaden. Met alle ontwrichtende gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken er samen met de buurt en andere organisaties hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. De gemeente werkt hierbij ook samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt.

Reacties