Utrecht ondertekent Manifest Stop Ecocide

Foto: gemeente Utrecht

Op 6 maart 2024 ondertekent de gemeente Utrecht als eerste Nederlandse gemeente het manifest in het Griftpark. Utrecht pleit daarmee voor betere wetgeving om het plegen van ecocide strafbaar te stellen. Met de ondertekening van het manifest uit Utrecht haar zorgen voor het milieu, klimaat en de biodiversiteit.

Ecocide is de grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen. Het gaat om ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is. Voorbeelden hiervan zijn: ontbossing, oceaanvervuiling en luchtvervuiling. De Stop Ecocide Foundation bracht het manifest uit. Het manifest verzoekt de Nederlandse overheid om publiekelijk haar steun uit te spreken voor de erkenning van ecocide als een internationale misdaad. De huidige milieuwetgeving is niet afdoende. Een ecocideverbod moet leiden tot minder schade aan het milieu. Een dergelijk verbod kan ook een sturende rol richting investeerders hebben, waardoor geldstromen vrij kunnen komen voor innovatieve projecten die kunnen bijdragen aan verbetering van de leefomgeving.
Wethouder Voortman (Groen): ‘De afnemende biodiversiteit is een mondiaal probleem. Een miljoen soorten dieren en planten wordt met uitsterven bedreigd. Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. We voelen als gemeente een grote verantwoordelijkheid en urgentie om de biodiversiteit te verbeteren. Dit doen we door op lokaal niveau de biodiversiteit te vergroten, maar ook door anderen binnen en buiten Utrecht te inspireren. We ondertekenen het manifest, omdat we ecocide op internationaal niveau een halt willen toeroepen. We willen de bescherming van biodiversiteit daarnaast internationaal op de agenda te krijgen.’

Recente Europese/landelijke ontwikkelingen
Op 27 februari is de herziene richtlijn milieucriminaliteit goedgekeurd door het Europese Parlement met 499 stemmen voor, 100 tegen en bij 23 onthoudingen. Ernstige schade toebrengen aan het milieu en de natuur, ‘gevallen vergelijkbaar met ecocide’ worden zwaar bestraft. Lidstaten moeten deze richtlijn binnen twee jaar in hun eigen strafrecht implementeren. In Nederland werd in december een initiatiefwet ‘Wet Strafbaarstelling Ecocide’ ingediend bij de Tweede Kamer en de Raad van State. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt het op grote schaal beschadigen van ecosystemen strafbaar.

Cookieinstellingen