Opening eerste zonneveld in Utrecht

Foto: pixabay

Vandaag, op 1 september, is het eerste zonneveld in Utrecht geopend. Het zonneveld aan de Meijewetering bestaat uit bijna 1000 panelen en levert jaarlijks 475.000 kWh stroom op. De opgewekte stroom gaat naar de energievoorziening van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook kunnen omwonenden (financieel) meeprofiteren.

Utrecht wil een schone en leefbare stad voor iedereen zijn. Eén van de ambities daarbij is om zoveel mogelijk duurzame energie zelf op te wekken. “Een belangrijke mijlpaal”, noemt wethouder Energie Lot van Hooijdonk de start van dit eerste zonneveld in Utrecht. “Om zelf schone energie op te wekken, zijn zonnevelden hard nodig. De mogelijkheden in Utrecht zijn echter beperkt, dus we moeten alle geschikte locaties met beide handen aangrijpen. Mooi dit initiatief van bewoners.” Huib van Essen, gedeputeerde Energietransitie van de provincie Utrecht: “Om de energie- en klimaatcrisis aan te pakken willen we als provincie meer zonne- en windenergieparken. Dit zonneveld van en voor omwonenden levert daar een mooie bijdrage aan.”

Initiatief van bewoners
Het zonneveld aan de Meijewetering is een initiatief van een groep bewoners uit Terwijde. Zij maakten samen met de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een plan voor de ontwikkeling. De gemeente Utrecht werkte hieraan mee en stelde onder meer de grond beschikbaar.  

Bewoners profiteren mee
Zowel bewoners, bedrijven en het waterschap profiteren van de opgewekte stroom. Een derde van het zonneveld is in bezit van het waterschap, tweederde is van Energie-U. De opgewekte stroom van Energie-U koopt De Stichtse Rijnlanden en die stroom wordt direct geleverd aan de naastgelegen rioolwaterzuivering. Bewoners en bedrijven uit de buurt profiteren van de opbrengsten van het zonnepark via het rendement op de obligaties en participaties. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat bewoners profijt hebben van zonne- en windenergieparken en streeft ernaar dat minimaal 50% van de opbrengsten van de energie terechtkomt bij bewoners en bedrijven uit de buurt. “Een mooie ontwikkeling dat dit bij dit eerste zonneveld gelukt is”, aldus wethouder Van Hooijdonk.  
Alle opgewekte stroom van het waterschap gaat naar de waterzuiveringsinstallatie. “Dit past uitstekend in onze ambities om ons energieverbruik te verduurzamen”, vertelt hoogheemraad Nanda van Zoelen. “De directe levering van het zonneveld aan de rioolwaterzuivering omzeilt het probleem van overbelasting van het elektriciteitsnet. Het is bovendien een mooi voorbeeld voor hoe we dit in de toekomst ook bij andere rioolwaterzuiveringen kunnen realiseren.”

Cookieinstellingen