Museum Catharijneconvent ontvangt muurschildering van jubilerende vrienden

Foto: Cindy Bakker

De Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent viert dit jaar haar 50-jarige bestaan. Om het jubileum te markeren heeft de Vereniging Vrienden een in opdracht gemaakt werk van de Vlaamse kunstenaar Kasper Bosmans (1990) aan het museum geschonken. Tijdens het jubelfeest is vorige week de meer dan manshoge muurschildering onthuld.

In het werk van Kasper Bosmans ligt net als in de collectie van Museum Catharijneconvent de nadruk op hoe objecten gebruikt worden. Het belang dat wordt toegedicht aan ‘functie’ vormt een rode draad door zijn oeuvre. In veel van zijn werk speelt hij met het spanningsveld tussen het decoratieve en functionele. Voor de muurschildering die hij speciaal voor Museum Catharijneconvent maakte zocht Bosmans naar bijzondere verhalen in de museumcollectie en combineerde ze met zijn fascinatie voor het dierenrijk. Zijn beeldtaal volgt het middeleeuwse gebruik om grote verhalen in eenvoudige vormen te vangen.
De muurschildering bestaat uit twee deuren en symboliseert de brede en de smalle weg. Bewandel je het aantrekkelijke pad vol verleiding of kies je voor de inspannende weg met een beloning aan het eind? In de paneeltjes op de deuren zit een keur aan symboliek, zoals de slang en de appel die verwijzen naar het verhaal van de zondeval in de Bijbel en de sterk vereenvoudigde Ark van Noach, die de vraag oproept of vissen en insecten nu wel of niet van de zondvloed werden gered. Hoe verhouden wij ons vandaag de dag tot deze oude verhalen? Met herkenning, verbazing of juist vervreemding?
De afgelopen decennia groeide de vriendenvereniging uit van een klein gezelschap van liefhebbers van religieus erfgoed tot een grote schare fans van Museum Catharijneconvent. Inmiddels steunen al bijna tweeduizend mensen de vereniging. Sinds de oprichting draagt de Vereniging Vrienden bij aan vele aankopen, tentoonstellingen en het activiteitenprogramma. Het museum is de Vrienden daarvoor zeer dankbaar. Financiële bijdrage is uiteraard heel belangrijk, maar even essentieel is het ambassadeurschap van de Vrienden. Door hun vriendschap laten ze namelijk niet alleen aan het museum, maar ook aan hun omgeving zien dat het museum ertoe doet en dat de kunst en cultuur van het christendom van waarde zijn voor iedereen.

Reacties

Cookieinstellingen