Convenant voor meer betaalbare ruimtes voor cultuur

v.l.n.r: Anke Klein, Roswita Warmerdam en Arna Notten
v.l.n.r: Anke Klein, Roswita Warmerdam en Arna Notten
Foto: Juri Hiensch

De gemeente Utrecht en het Broedplaatsennetwerk Utrecht gaan samen meer betaalbare ruimtes voor cultuur mogelijk maken. Kunstenaars, muzikanten en andere culturele makers zijn essentieel en welkom in de stad. De gemeente en het broedplaatsennetwerk willen voldoende plek creëren en behouden voor zogenoemde creatieve broedplaatsen, ondanks de schaarse ruimte in de stad en de drukke vastgoedmarkt. Beide partijen sluiten daarom gezamenlijk een convenant om zich hiervoor in te zetten.

“Met deze in Nederland unieke samenwerking zetten we ons in om in 2040 80.000 m2 extra ruimte gerealiseerd te hebben voor cultuur in de stad”, zegt wethouder Anke Klein (Cultuur). “Cultuur is essentieel voor onze samenleving. Het is van belang dat we met elkaar afspraken maken over hoe we hier ruimte aan geven, net zoals we dat bijvoorbeeld doen voor sport en onderwijs. De creatieve broedplaatsen met presentatieplekken voor startende makers, maar ook voor kunstenaars op topniveau zijn van toegevoegde waarde voor Utrecht en de aantrekkelijkheid van de stad van nu en de toekomst.”
Bij creatieve broedplaatsen valt te denken aan creatieve werkplekken en presentatie- of expositieruimtes, zoals Vechtclub XL, de Nijverheid, Havenloods en het Hof van Cartesius. Het zijn plekken voor allerlei mensen in de kunst- en cultuursector: voor startende makers tot topkunstenaars met internationaal aanzien. Culturele broedplaatsen geven met hun kunstenaars en creatieve en innovatieve start-ups kleur aan een wijk. Ze hebben bovendien grote aantrekkingskracht op andere ondernemingen en werken samen met scholen in onderwijsprojecten. De makers die op deze plekken actief zijn, leveren een belangrijke bijdrage aan vragen, ideeën en scenario’s over de ontwikkeling van de stad. De broedplaatsen zijn vaak ook waardevolle ontmoetingsplaatsen in de wijk.
De gemeente wil de ruimtes die er al zijn optimaal benutten. Wethouder Eerenberg (Vastgoed): “Wij zien een duidelijke maatschappelijke meerwaarde van meer cultuur in de stad voor onze inwoners. En dat is precies waar we een deel van ons vastgoed bewust voor willen inzetten: we geven die panden graag een maatschappelijk invulling. Een culturele broedplaats is daar een goed voorbeeld van.” Daarnaast worden bij grote bouwprojecten binnen de gemeente afspraken gemaakt over het behouden en toevoegen van vierkante meters voor broedplaatsen. Er wordt gestreefd naar een goede spreiding van cultuurlocaties in heel Utrecht.
De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat Anke Klein (wethouder Cultuur) en Eelco Eerenberg (wethouder Vastgoed) namens de gemeente Utrecht en Roswita Warmerdam (VechtclubXL) en Arna Notten (DePlaatsmaker) namens het Broedplaatsennetwerk Utrecht tekenen. Het Utrechtse broedplaatsennetwerk dat het convenant opstelde, telt op dit moment 10.000 huurders en 135.000 vierkante meter creatieve werkruimte in de stad.
“In tijden waarin de creatieve en culture sectoren gigantisch onder druk staan en de landelijke woningnood de druk op ruimte nog verder opvoert, zijn we ontzettend blij dat we met dit convenant betaalbare plekken voor creatieve ondernemers, makers en kunstenaars kunnen waarborgen voor de toekomst”, zegt Notten. “Als de afgelopen jaren iets hebben uitgewezen, is het hoe onmisbaar de rol van de culturele en creatieve sector is: ze geven zuurstof aan onze stad”, zegt Warmerdam. “Door samen te werken aan het uitbreiden van betaalbare ruimte, zorgen we ervoor dat Utrecht kan doorgroeien in innovatie, ondernemerschap en als voedingsbodem.”
Het convenant “Hoe we betaalbare ruimte voor kunst en creativiteit in Utrecht kunnen waarborgen” komt voort uit de Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector. Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van creatieve ruimtes, zijn ook goede bereikbaarheid en laagdrempeligheid van culturele voorzieningen zaken waar de gemeente Utrecht aandacht voor heeft.  Meer daarover is te lezen in de uitvoeringsnota.

Cookieinstellingen