Centraal Museum ontvangt ruim half miljoen voor optimalisering bezoekerservaring

Foto: Kevin Kwee

Het Centraal Museum Utrecht ontvangt een geldbedrag van 538.500 euro van Fonds 21 EXTRA, het tijdelijke initiatief van Fonds 21 voor noodhulp en voor samenwerking, innovatie en (digitale) transformatie en publieksontwikkeling op de (middel)lange termijn. Het Centraal Museum Utrecht besteedt het bedrag de komende jaren aan onderzoek naar en het ontwikkelen van digitale toepassingen die moeten bijdragen aan het verbeteren en optimaliseren van de bezoekerservaring in het museum. 

Samen met twee partners; Trive en Tap-art, die gespecialiseerd zijn het ontwikkelen en bouwen van digitale toepassingen, start Centraal Museum vanaf aankomend najaar met dit meerjarige project. Resultaten uit het onderzoek worden tussentijds sectorbreed gedeeld en er wordt ook publicatie aan gewijd.  
Artistiek directeur Bart Rutten: “We zijn ontzettend dankbaar voor de bijdrage van Fonds 21 EXTRA. Het geeft de museale sector kans om antwoorden te zoeken en te geven op immens actuele vraagstukken. Het Centraal Museum fungeert hierin graag als voortrekker.” 
Als voorbeeld noemt hij de inzet van de smartphone tijdens het bezoek aan een tentoonstelling.  Wanneer is dit een waardevolle toevoeging en wanneer zit het gebruik van deze telefoon de bezoekerservaring in de weg? Op welke manier kan multimedia bijdragen aan het optimaliseren van het museumbezoek?  
Rutten: “De urgentie is dan ook hoog om nu stappen te zetten in het presenteren en delen van kennis en informatie op een actuele en tegelijkertijd toegankelijke, kwalitatieve en betekenisvolle manier. Het Centraal Museum wil met deze bijdrage vooral inspelen op nieuwe generaties die informatie op meer hybride (online en analoge) manieren tot zich nemen. Je ziet dat deze groepen een bezoek aan het museum op een eigentijdse en vaak interactieve manier willen beleven. Wat ons betreft is deze zoektocht naar nieuwe digitale mogelijkheden dan ook een onontbeerlijke stap in de evolutie van musea. Willen we als musea relevant blijven, dan is het van belang om bestaand publiek nog beter op maat te bedienen op een manier die zij mogen verwachten van een museum in de 21ste eeuw”. 
Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: “Binnen Fonds 21 EXTRA geven we enkele culturele instellingen die voorbeeldstellend zijn en/of gericht op samenwerking de ruimte hun vizier te kunnen richten op de langere termijn. We vinden het namelijk belangrijk dat culturele instellingen niet alleen nu relevant zijn voor de samenleving, maar ook over vijf jaar. We zijn trots het Centraal Museum te kunnen steunen in hun onderzoek naar en het ontwikkelen van digitale toepassingen. Het past bij onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van de cultuursector door in te zetten op onderwerpen als digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie.”
Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat met een jaarlijks donatiebudget van tien miljoen euro projecten steunt op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Onder de naam Fonds 21 EXTRA maakt het fonds 15 miljoen euro extra vrij voor initiatieven die buiten de kaders van het reguliere beleid vallen, om verschillende sectoren toekomstbestendig te maken en verschraling van het aanbod tegen te gaan. Met Fonds 21 EXTRA biedt het fonds noodhulp, maar wil het bovenal de kansen benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt. Zo wil Fonds 21 eraan bijdragen dat het Nederlandse publiek nu en in de toekomst kan genieten van kunst en cultuur en dat jongeren kunnen blijven deelnemen aan projecten die hun maatschappelijke kansen vergroten.

Reacties